دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند قرار دارد

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر،

دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند قرار دارد