سالیوان به دنبال سقوط بختیار به نفع بازرگان بود

بایندر با نقل این گفتۀ خاطرات برژینسکی که «انقلاب ها تنها زمانی گریزناپذیر می شوند که روی داده اند»، تلاش کرده نشان دهد مجموعه ای از سیاست گذاری های نادرست بر پایۀ داوری های خطا، توسط شاه و مهم ترین پشتیبانش دولت آمریکا، باعث سقوط حکومت پهلوی شد.

پرسش: پس از مشاهدۀ راهپیمایی عظیم عیدفطر  و کشتار میدان ژاله امکان سقوط شاه و تغییر رژیم در ذهن سالیوان امر محتملی شد.او این احتمال را روی کاغذ آورد و تلگراف معروفش را با عنوان «اندیشیدن به آنچه غیرقابل تصور است Think the Unthinkable» به واشنگتن فرستاد. منظور سالیوان این بود که سقوط شاه یک احتمال جدی است و آمریکا باید به فکر روابطش با نظام آیندۀ ایران باشد.

این بخشی از اظهارات داریوش بایندر در گفت و گو با تازه ترین شماره مجله اندیشه پویا به مناسبت انتشار کتابش؛«شاه، انقلاب اسلامی و ایالات متحده» توسط نشر کتاب پارسه است.

داریوش بایندر که پیش از این پژوهش مفصلی از او دربارۀ نقش سازمان سیا در سرنگونی دولت مصدق منتشر شده بود، در این اثر جدید خود زمینه ها و علل فروپاشی حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی را در بستر روایت تاریخی حوادث ایران در سال های 1355 تا 1357 گزارش کرده است.

بایندر با نقل این گفتۀ خاطرات برژینسکی که «انقلاب ها تنها زمانی گریزناپذیر می شوند که روی داده اند»، تلاش کرده نشان دهد مجموعه ای از سیاست گذاری های نادرست بر پایۀ داوری های خطا، توسط شاه و مهم ترین پشتیبانش دولت آمریکا، باعث سقوط حکومت پهلوی شد.

بایندر اذعان دارد که که عامل خارجی در سقوط حکومت شاه ، فرعی بوده و عملکرد خود شاه در فروپاشی حکومت پهلوی نقشی محوری ایفا کرد.

  

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.