«شوهر آهو خانم » را چه کسی به ایرانیان شناساند

مجید روشنگر در گزارش اندیشه پویا به مناسبت درگذشت نجف دریابندری خاطره ای را از چگونگی کشف شوهر آهو خانم باز می گوید.

پرسش: «شوهر آهو خانم » رمان علی محمد افغانی را بسیاری بر این اعتقادند که بهترین رمان اجتماعی ایران است. اما این بهترین از راه شناسایی ویژه ای صورت گرفته است.

مجید روشنگر در گزارش اندیشه پویا به مناسبت درگذشت نجف دریابندری خاطره ای را از چگونگی کشف رمان «شوهر آهو خانم» باز می گوید.

او می گوید در انتشارات فراننگلین با نجف دریابندی هم اتاق بوده و گاهی در این انتشارات علیرضا حیدری که بعد از مدیر انتشارات خوارزمی شد، با مجله سخن همکاری داشته و کتاب هایی را برای آنها می آورده تا در موردش نقدی بنویسند تا در مجله منتشر شود.

وی می افزاید کتاب شوهر آهو خانم که نویسنده اش گمنام بود علی رضا حیدری آورد به من داد من هم به نجف دادم . نجف دریابندری کتاب را با خود به منزل برد.  اما فردا منتظرش بودیم که که کتاب را بیاورد اما نه تنها کتاب را نیاورد بلکه خودش هم سرکار حاضر نشد . سه روز به این صورت گذشت. قدری عجیب بود و نگران و پیگیر که بعد از سه روز، نجف دریابندری با این کتاب آمد و ما علت غیبت سه روزه اش را پرسیدیم که او جواب داد مشغول خواندن کتاب بوده و از خانه خارج نشده . نجف کتاب را به من داد و گفت شاهکاری متولد شده است. همین تعبیر و تعریف نجف دریابندری باعث جلب توجه به رمان شوهر آهو خانم و به اصطلاح کشف آن شد.

 

### 
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.