سردبیر سابق کیهان چگونه نظام سکولار را به نظام دینی ترجیح داد

عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان که مروری کرده بود به روسای جمهوری و قضایی کشور از دهه 60 تاکنون که نزدیکشان فساد رخ داده، با این واکنش مهدی نصیری روبرو شد: به نظرم به حکم عقل و دین، نظامی سکولار با مسئولانی هوشیار و زیردستانی سالم و امین بر چنان نظام دینی ترجیح دارد.

پرسش: مهدی نصیری سردبیر سابق کیهان در واکنش به اظهارات مدیر مسئول روزنامه جوان، نظام سکولار را به نظام دینی ترجیح داد.

عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان که مروری کرده بود به روسای جمهوری و قضایی کشور از دهه 60 تاکنون که نزدیکشان فساد رخ داده، با این واکنش مهدی نصیری روبرو شد: به نظرم به حکم عقل و دین، نظامی سکولار با مسئولانی هوشیار و زیردستانی سالم و امین بر چنان نظام دینی ترجیح دارد.

عبدالله گنجی در توییتر نوشته بود:

 

عبدالله گنجی

@dr_a_ganji

میشود چون شهید رجایی پاک باشی اما بیخ گوشت فساد باشد می شود چون احمدی نژد پاک باشی اما بیخ گوشت فساد باشد می شود چون روحانی پاک باشی اما بیخ گوشت فساد باشد می شود چون آملی پاک باشی اما بیخ گوشت فساد باشد می شود چون قالیباف پاک باشی اما بیخ گوشت فساد باشد #قصور #خوش_بینی

درواکنش به این توییتر، مهدی نصیری نوشت: 

 

مهدی نصیری

@Mnasiri1342

اگر به گفته شما سرنوشت محتوم و چاره ناپذیر یک نظام اسلامی در این روزگار چنین است که مسئولان عالی اش پاک و خوش بین و زیردستانشان فاسد و خائن باشند، به نظرم به حکم عقل و دین، نظامی سکولار با مسئولانی هوشیار و زیردستانی سالم و امین بر چنان نظام دینی ترجیح دارد.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.