دربارۀ اظهارات ضدفضای مجازی رییس سازمان تبلیغات
*عظیم حبیبی کارشناس ارتباطات

پدیده کرونا و تجربۀ تعطیلی،توقف و تعویق امورجامعه نشان داد که برخی تریبون های هفتگی و دستگاه ها اگر تعطیل دائمی و منحل هم شوند ضرری متوجه جامعه نخواهد شد حداکثر می توان در این سال بسیار سخت کسب درآمد ملی، هزینه ها را کم کرد و اینها را دردستگاه های دیگر ادغام کرد.   

پرسش: رییس سازمان تبلیغات اسلامی همراه با وزرای ارشاد و آموزش وپرورش به عنوان مسئولان فرهنگی کشور دیروز به مجلس رفته بودند تا گزارشی از عملکرد و برنامه ها و وضعیت حوزه کاری خود ارائه کنند.

حجت الاسلام قمی ( که با حجت الاسلام قمی معاون بین المللی دفتر رهبر انقلاب تشابه اسمی دارد) هنگام حضور خود درمجلس اظهاراتی داشته که براساس آنچه صداوسیما دربخش خبری خود از آن پخش کرد، بخش عمدۀ این اظهارات درنقد فضای مجازی و مسئولان متولی و مربوط به آن است.

1- تعویض جای مطالبه گری با پاسخگویی:

کلیت و سیمای کلی و عمومی اظهارات رییس سازمان تبلیغات در مجلس او را در نقش اپوزیسیون داخلی و منتقد دولت و دیگر مسئولان در حوزه فضای مجازی و ارتباطات نشان می دهد در حالی که ایشان فراموش کرده است که خود به عنوان مقام مسئول و گزارش دهنده و پاسخگو درمجلس حضور یافته تا در این خصوص سخن بگوید نه در مقام تحلیل گر و منتقد و مطالبه گر.

ایشان به جای نقد می بایست گزارش عملکرد خود را ارائه می کرد.این رفتار و اظهارات عجیب ایشان را اصطلاحاً آدرس غلط دادن و فرار به جلو می گویند . آیا ایشان نماینده مجلس و مقام نظارتی است که ازعدم تشکیل شورای عالی فضای مجازی گلایه داشته باشد و اساساً ایشان درمقام  پاسخگویی یا مطالبه گری در مجلس حاضر شده بود؟ فارغ ازهمۀ اینها و برفرض درستی این اظهارات، مگر نه اینست که تریبونی که ایشان در پشت آن قرار گرفته بود، برای ارائه گزارش عملکرد خود است نه نقد دیگران.

2- فضای مجازی به تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام قمی در ادامه اشتباهات و تغییر نقش های خود در این سخنرانی در مجلس، به جای اینکه گزارشی از عملکرد سازمان تبلیغات تحت ریاست خود ارائه کند که گزارش تفریغ بودجه و شفافیت هزینه های عملکردی آن دستکم برای عموم روشن نیست ( و چه خوب است ایشان در سایت سازمان آن را واسپاری کند)، به فضای مجازی و به زعم وی به بی درو پیکرگی آن می تازد. در صورتی که در مقام نقد و نه پاسخگویی ، فضای مجازی به ایشان ربطی ندارد.

3- جهت اطلاع ایشان که سخنان خود را تعمداً و مکرراً آغشته به اصطلاحات حوزه فناوری اطلاعات می کرد و به تنها شبکه اجتماعی غیرفیلتر در ایران یعنی اینستاگرام حساسیت عجیبی نشان می داد، باید گفت از دهه های گذشته تاکنون هیچکس و هیچ کشوری نتوانسته دائمی و طولانی مدت مانع جریان آزاد اطلاعات در جهان بشود. ماهواره را در ایران بخاطر دارند که علیرغم وجود قانون منع استفاده از گیرنده های دریافت برنامه های ماهواره ای درمجلس شورای اسلامی، اکنون چه وضعیتی دارد که بیهودگی تصویب قانون را نشان می دهد و حاکمیت خسته از پیگیری و بگیر وببندهای بیهوده و فرسایشی ، آن را به حال رها کرده است. ایشان چه خوب بود درهمین مورد رهاسازی ماهواره و سرنوشت مانع تراشی برای آن، قلمفرسایی و سخن پراکنی می کرد.

البته محض اطلاع؛ جریان آزاد اطلاعات الزاماً به معنای جریان متعادل، منصفانه و حق گویانه اطلاعات نیست بلکه جریانی است بشدت نامتعادل، و عمیقا ترکیبی از انصاف و بی انصافی و حق و ناحق. اما راه حضور در این جریان انسداد آن، آن هم به روی عموم نیست. انسداد غیر از اینکه حرص و کنجکاوی اطلاعاتی  و نیز حقانیت مواضع برای ناشر و انتقال دهندۀ اطلاعات (حتی اگر ناحق باشد) به همراه می آورد، دستاوردی برای انسدادگر نخواهد داشت. به جای انسداد به فکر تولید محتوا و گوناگونی و تنوع نیازهای مخاطب باشید. به جای انسداد از موسسه عظیم تبیان آن سازمان که دست بر قضا در حوزه شبکه ها و اینترنت و فناوری اطلاعات فعال است سئوال شود که چه کرده است. به جای انسداد حضور همراه با رقابت را باید به رسمیت شناخت نه با زور و بگیر و ببند از میدان به درکردن رقیب و بستن راه های دسترسی به آن. آپارات را که نمونۀ ایرانی ومجازِ یوتیوب است را بنگرید که به جای بستن، در کنار آن به رقابت پرداخت و حضور نسبتاً موفقی داشته است.

تفکر مهندسی فرهنگی و اینکه عده ای برای مردم شعور، آگاهی ،قوۀ تشخیص و حق انتخاب قائل نیستند بلکه معتقد به هدایت گری ( به جای هدایت گیری) و تحمیل بسته های ساخته شده فکری و فرهنگی و مصنوع به آنها هستند، داستان مفصل دیگری است که جای نقدش مجزا و مجالی دیگر را می طلبد اما عجالتاً می توان گفت که پدیده کرونا و تجربۀ تعطیلی،توقف و تعویق امورجامعه نشان داد که برخی تریبون های هفتگی و دستگاه ها اگر تعطیل دائمی و منحل هم شوند ضرری متوجه جامعه نخواهد شد حداکثر می توان در این سال بسیار سخت کسب درآمد ملی، هزینه ها را کم کرد و اینها را دردستگاه های دیگر ادغام کرد.   

 

###  
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.