ویروس انقلابی؛ کمک وبا به وقوع انقلاب مشروطه

درجلسات انجمن مخفی، بهداشت عمومی شاخص روشنی بود که نشان می داد خواست اصلاحات در میان انقلابیون، دربردارندۀ نیاز به هبود وضعیت ضعیف بهداشت فردی و محیطی در کشور است. در همین حال نخبگان قدرتمند مذهبی نیز به طرز روز افزونی مفهوم غرفی بهداشت محیطی را آن طور که این انقلابیون تشریح می کردند، می پذیرفتند.

پرسش: مشخصه های شهرنشینی ایران، به ویژه سیستم آب آشامیدنی آسیب پذیر آن و سنت های مذهبی - فرهنگی از جمله زیارت امامان شیعه و آداب خاکسپاری، به شیوع و کشندگی این بیماری یاری رساند.

مجلۀ «اندیشه پویا» در جدید ترین شماره خود، به مناسبت شیوع کرونا در کشور، پرونده ای تاریخی گشوده از وضعیتی مشابه در یکصد سال پیش ایران براثر شیوع وبا،  تحت عنوان « ویروس انقلابی».

در این گزارش- پرونده، ابعاد مختلف شرایط و تاثیرات شیوع (ویروس) وبا در ایران اواخر قاجاریه بر پدیداری و کمک به وقوع انقلاب مشروطه  پرداخته شده است.

در این پرونده به خاطرات و یادداشت های تاج السلطنه شاهزادۀ مترقی قاجار از آن روزگاران خوفناک شیوع وبا در ایران و انبوه مرگ ها بر اثر آن در آن ایام اشاره شده است.

در این پرونده می خوانیم:

*مخالفت سرسختانه با قرنطینه، بی ثباتی سیاسی کشور، و نقاط ضعف رفع نشده در بهداشت محیطی، به وبا مجال می داد تا در دوران هجوم سراسریش به کشور تلفات قابل ملاحظه ای را تحمیل کند. میکرب شناسی به رغم رواج و محبوبیتش نتوانست مانع از شیوع وبا درسال 1283 باشد، اما یک سال بعد وبا به وقوع انقلاب مشروطه در ایران کمک شایانی کرد.

*درجلسات انجمن مخفی، بهداشت عمومی شاخص روشنی بود که نشان می داد خواست اصلاحات در میان انقلابیون، دربردارندۀ نیاز به هبود وضعیت ضعیف بهداشت فردی و محیطی در کشور است. در همین حال نخبگان قدرتمند مذهبی نیز به طرز روز افزونی مفهوم غرفی بهداشت محیطی را آن طور که این انقلابیون تشریح می کردند، می پذیرفتند.

*بیماری وبا با متوقف ساختن تجارت زمینی و دریایی ایران، اوضاع را وخیم تر کرد. برای مثال، حمالان و قاطرچی های بغداد از بردن کالا به داخل ایران به خاطر قرنطینۀ سرسختانه و حقوق گمرکی در مرز ایران-عثمانی امتناع می کردند. کسب و کاردر مرکز بازرگانی جنوب در شیراز متوقف شد، نه تنها به خاطر کاهش انتقال کالا به بندر بوشهر، بلکه به واسطۀ ممنوعیت تردد بین دو شهر در دوران شیوع وبا.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.