درخواست کارکنان ایرنا از ضیا هاشمی برای توقف یک تصمیم نادرست

مدیران ارشد ایرنا که از ارایه برنامه های اصولی و شیوه های مدیریتی کارآمد در می مانند به روش های شبه مدیریتی عوام گرایانه و سطحی رو می آورند که جز پیامدهای منفی آن چیزی عاید مجموعه زیردستان نمی شود و معلوم نیست تا کی کارکنان ایرنا باید قربانی ندانم کاری و تصمیمات غیرکارشناسی برخی مدیران خود شوند؟

پرسش:وقتی سلیقه شخصی و تمنیات فردی مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مجموعه ای از کارکنان می شود بی تردید نتیجه ای جز خسران برای زیردستان و کارکنان سازمان در پی نخواهد داشت و این عارضه ای است که ایرنا در دو سال اخیر مبتلا به آن شده است.

مدیران ارشد ایرنا که از ارایه برنامه های اصولی و شیوه های مدیریتی کارآمد در می مانند به روش های شبه مدیریتی عوام گرایانه و سطحی رو می آورند که جز پیامدهای منفی آن چیزی عاید مجموعه زیردستان نمی شود و معلوم نیست تا کی کارکنان ایرنا باید قربانی ندانم کاری و تصمیمات غیرکارشناسی برخی مدیران خود شوند؟

یکی از تازه ترین اقدامات مدیریتی با ظاهری فریبا و البته مخرب معاون اجرایی چندکاره! هنری، رسانه ای، فعال و فارغ التحصیل عمرانی ایرنا تلاش برای انتقال حساب بیش از 800 تن از کارکنان سازمان از شعبه ای به شعبه دیگر بانک ملی است منتهی با این تفاوت که تمامی سوابق 40 ساله مراودات بانکی کارکنان این سازمان با بانک مبدا به هیچ انگاشته شد.

اینکه چه مشکلاتی برای دارندگان حساب جاری ایرنا در بانک ملی مبدا بروز کرد، بماند. اما سوال این جاست مبنای تصمیم علی السویه و یا حاصل جمع یک تصمیم مدیریتی صفر با صفر که می شود صفر، چه سودی برای کارکنان سازمان داشت؟

تبدیل حساب جاری به حساب پس انداز آیا به لحاظ اصول بانکی برای کارکنان یک مجموعه دولتی که با آن حساب بانکی جاری از تمامی امتیازات و خدمات بانکی بهره مندند، توجیه دارد؟

فقط یک نمونه اختلال در این جابه جایی بی مورد پس از مسدودی حساب جاری فعلی کارکنان در بانک مبدا و بازگشایی حساب پس انداز در بانک مقصد کافی است که این تصمیم را نقض کند و انهم بلاتکیلفی چک های صادره بانکی کارکنان که در اختیار دارندگان چک است و اگر این امر  برای صادرکنندگان چک درد سر آفرین شود، آیا سازمان پاسخگو است؟

وانگهی در صورت انتقال حساب جاری کارکنان ایرنا از شعبه کنونی بانک ملی به شعبه دیگر این بانک که به صورت حساب پس انداز است حتی اگر فرض شود حساب های جاری قبلی هم مفتوح بماند کارکنان برای برداشت مبالغ خود از حساب پس انداز و واریز یا حواله به حساب جاری متقبل هزینه های بی مورد می شوند که این هزینه ها بر مبنای کدام دانش مدیریتی و روی چه حسابی باید بر کارمند تحمیل شود؟ فقط به خاطر لجاجت ، تسویه حساب شخصی یا به قول بچه های امروزی رو کم کنی معاون اجرایی سازمان با مدیر بانک مبدا!!

این تصمیم اشتباه در باره دارندگان حساب جاری در بانک مبداء در حالی است که با همان حساب جاری در هر نقطه از کشور و از طریق هر بانکی یا دستگاه های خودپرداز می توانند به سهولت مبادله بانکی را انجام دهند اما با افتتاح حساب پس انداز این امکان محدود و نیز منوط به مراجعه حضوری فرد دارنده حساب در بانک جدید خواهد شد.

این که مبنای چنین تصمیم علی السویه معاون اجرایی سازمان تسویه حساب شخصی با مدیر بانک مبدا کنونی است یا در باغ سبز مدیر بانک مقصد است الله علم. اما واقعیت این است تمامی مدیران بانک ها برای ارتقاء درجه بانک تحت مدیریت خود نیازمند ازدیاد حجم مبادلات بانکی هستند تا از قبل این نمد کلاهی برای خود و احیانا برای تسهیل کنندگان این هدف فراهم آورند.

انچه که مایه تعجب ما کارکنان ایرنا در امر اصرار معاون اجرایی سازمان برای عملی شدن این تصمیم بود، این است که تقریبا همه مدیرانی که با ضیاء هاشمی به ایرنا آمدند از جمله خود مدیرعامل حقوق خود را از طریق حساب جاری دستگاه مربوطه قبلی خویش از محل منابع مالی که ایرنا به آن حساب ها بابت حقوق واریز می کند، دریافت می کنند و هیچ یک از جمله معاون اجرایی حاضر نشدند تا حساب جاری خود را به بانکی که کارکنان ایرنا از آنجا حقوق دریافت می کنند، انتقال دهند.

با این وصف معاون اجرایی سازمان بدون در نظر گرفتن مراودات بانکی 40 ساله کارکنان ایرنا با بانک کنونی همچنان مصر بود با نادیده گرفتن تمامی این سوابق که خود امتیازات قابل ملاحظه ای برای دارندگان حساب در این بانک است این جابه جایی انجام شود.

امتیازاتی از جمله دریافت وام خرید کالا، ازدواج، کمک هزینه خرید مسکن و غیره که علی القاعده بانک جدید تا سال ها حاضر به تقبل اعطای چنین تسهیلاتی به کارکنان ایرنا نخواهد شد و از همه مهمتر به واسطه محدودیت های موجود در حساب پس انداز امکان چنین خدمات بانکی یا وجود ندارد و یا اگر هم فراهم شود دامنه آن گسترده نخواهد بود که شامل همه کارکنان شود.

از این رو کارکنان ایرنا ضمن بر شمردن برخی معایب چنین تصمیمی که در بالا به آن اشاره شد انجام آن را نه تنها ضروری نمی دانستند بلکه تصمیمی غیرکارشناسی و از سر لجاجت معاون اجرایی سازمان می دانستند و چون مضار آن متوجه قاطبه کارکنان به عنوان صاحبان اصلی حساب های بانکی سازمان شد بنابراین از مدیرعامل محترم سازمان می خواهیم با صدور دستور توقف چنین تصمیمی، حقوق خویش را همچنان کمافی سابق در بانک ملی شعبه یوسف آباد دریافت داریم.  

 

*یکی از کارکنان ایرنا  

    

###            
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.