رشد جالب بورس تهران باوجود سقوط بورس های جهان

سقوط پی در پی ارزش سهام بازارهای بورس منطقه و جهان به دلایل  شیوع جهانی ویروس کرونا و زیان های اقتصادی ناشی از آن، و در مقابل رشد مثبت پی در پی آن در بازار بورس تهران در چند روز بازگشایی آن در سال جدید بخصوص در شرایط ابعاد وسیع تر یافتن شیوع کرونا در دو هفته اخیر، تمام توجهات را به این سمت سوق داده است که یک مسالۀ جهانی می تواند در حوزه ملی و بومی واکنش ها و جنبه های خاص خود را داشته باشد.  

پرسش: با وجود سقوط پی در پی ارزش بازارهای بورس جهان بعد از شیوع ویروس کرونا، بورس تهران در حرکتی جالب، به آن واکنش مثبت نشان داده  و به طور ممتد در روزهای اخیر رشد داشته است. 

سقوط پی در پی ارزش سهام بازارهای بورس منطقه و جهان به دلایل  شیوع جهانی ویروس کرونا و زیان های اقتصادی ناشی از آن، و در مقابل رشد مثبت پی در پی آن در بازار بورس تهران در چند روز بازگشایی آن در سال جدید بخصوص در شرایط ابعاد وسیع تر یافتن شیوع کرونا در دو هفته اخیر، تمام توجهات را به این سمت سوق داده است که یک مسالۀ جهانی می تواند در حوزه ملی و بومی واکنش ها، ابعاد و جنبه های خاص خود را داشته باشد.  

بورس تهران سال گذشته را در آخرین روز فعالیت خود در 28 اسفند با ارزش کل 512 هزار و 904 واحد به پایان رساند که در همان روز حدود 2درصد رشد داشت ( 10 هزار 475 واحد مثبت) که درست در این روز بورس های دوبی تا توکیو و لندن و نیویورک سقوط های سنگین پی در پی را تجربه می کردند.

این روند مثبت برای بورس تهران در سال جدید هم و با وجود ابعاد وسیع یافتن شیوع کرونا در کشور، تداوم یافت به طوری که ارزش کل سهام بورس تهران امروز شنبه (نهم فروردین) به ارزش کل 532 هزار و 526 واحد رسید که نسبت به آخرین روز فعالیت خود در چهارشنبه ششم فروردین 11 هزار و 259 واحد ( معادل 16 / 2 درصد) رشد مثبت داشت. در همان چهارشنبه هم نسبت به روز فعالیت قبل آن ، ارزش کل سهام بورس تهران به 521 هزار 268 واحد رسیده بود که نسبت به روز قبل آن 12 هزار و 607 واحد ( معادل 5 / 2 درصد) رشد مثبت داشت.

درهرحال ناظران آگاه یکی از دلایل این واکنش مثبت بازار بورس به هراسناکی کرونا را در پیش گرفتن سیاستی در سال جدید مبنی بر توجه بیشتری به تولید می دانند که بسیاری از شرکت های تولیدی در بورس سهام خود را عرضه کرده اند و در این بازار فعال هستند.

یکی دیگر از دلایل این وضعیت را می توان امکان معامله آنلاین برای شخصیت های حقیقی دانست که ماه هاست این امکان به ابتکار سازمان بورس فراهم آمده است ضمن آنکه وجود نقدینگی در جامعه و جستجوی آن برای ورود به بازارهای سودآور و ارزش آفرین را نباید نادیده گرفت.

اما شاید دستکم این عامل بیش از همه مورد توجه باشد که در این مقطع که پدیدۀ منفی کرونا همه گیر و جهان گیر شده، اقتصاد ایران چون چندان به شبکه اقتصادی و مالی جهان متصل نیست، به این خاطر کمتر امواج سهمگین منفی آن را احساس می کند.

 

 

 

 

###

 

 

 
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.