تنها خیابانی در جمهوری اسلامی که کماکان به نام وزیری از سلسله پهلوی است

این خیابان «داور» نام دارد و همان خیابانی است که کاخ دادگستری در ناحیه مرکزی تهران قدیم بر آن مشرف است.

پرسش: هیچ خیابان و معبر و میدانی در جمهوری اسلامی به نام شخصیت ها و یا آثار سلسله پادشاهی پهلوی که 22 بهمن 41 سال پیش بر افتاد، وجود ندارد مگر یک خیابان که به نام سیاستمدار ارشد پهلوی اول است و بدون تغییر و حذف مانده است.

این خیابان «داور» نام دارد و همان خیابانی است که کاخ دادگستری در ناحیه مرکزی تهران قدیم بر آن مشرف است.

داور نامی است که سید حسن تقی زاده معروف، به علی اکبر خان داد که بعد از 10 ساله اقامت و تحصیل در ژنو اینک وزارت عدلیه(دادگستری) پهلوی اول به او داده شده بود. او سپس به همین نام اهدایی مشهور شد.

داور 51 سال عمر کرد و در سال 1315 شمسی و زمانی که (بعد از چندین سال عهده داری موفق وزارت عدلیه یا دادگستری) عهده دار وزارت مالیه ( دارایی ) شد و در کسب درآمد دولت ناکام ماند و رضا شاه به او تشر سنگینی رفت، خود را با خوراندان تریاک کشت.

از علی اکبر داور با عنوان پدر بوروکراسی نوین ایران یاد می شود و در سال 1305 وارد دولت رضا شاه شد. او از ایدئولوگ ها و حزب های همراه با پهلوی اول برای نوسازی ایران و ورود به عصر جدیدی بعد از قاجاریه بود.

این جمله او معرف افکار و فعالیت های زمینه ساز و مقوم او در تاسیس پادشاهی پهلوی است: «باید کسی را پیدا کرد که به ضرب شلاق ایران را تربیت کند.»

داور طرفدار تجدد آمرانه بود.

«اندیشه پویا» ویژه نامه ای برای هشتادوچهارمین سالمرگ داور منتشر کرده است.

###  
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.