عشایر عراق پیشروان تظاهرات ضد اشغال

امروز ملت عراق یکی از روزهای تاریخی خود را ثبت کرد، روزی که با حضور میلیونی عراقی ها در خیابان های بغداد به «روز پایان اشغالگری بیگانگان» لقب خواهد گرفت و این در حالی است که عشایر این کشور پیشگام تظاهرات امروز در بغداد بودند.

پرسش: ملت عراق امروز از همه قشرها، طبقه ها و گروه ها از زن و مرد و پیر و جوان در تظاهرات علیه اشغالگران آمریکاییان شرکت کردند و با این حضور توفنده و میلیونی برگ دیگری بر کتاب حماسی و مقاومت کشورشان افزودند.
در این میان جامعه غیور عشایر عراق افتخار دیگری به نام خود ثبت کردند تا بار دیگر ثابت شود تا پای جان از آرمان های ملی و حاکمیت کشورشان حمایت می کنند.
نگاهی به نام طوایف و عشایر شرکت کننده در تظاهرات ضد اشغال امروز گویای وطن دوستی و شور و شعف بی نظیر این قشر تاثیر گذار در سیر حوادث تاریخی عراق است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه به نام برخی از طوایف و عشایر عراق که امروز در تظاهرات علیه حضور نظامی نیروهای آمریکایی حضور داشتند اشاره می شود:
عشائر بنی مالک
عشائر السواعد
عشائر عبادة
عشائر العبید
عشائر شمر
عشائر ابو صالح
عشائر الغزی
عشائر البوبصیری
عشائر بنی تمیم
عشائر أبدور
عشائر البو علی
عشائر بنی عکبه
عشائر بنی خیکان
عشائر الحلاف
عشائر بنی سکین
عشائر الکرامشه ٤٩ بیرق
عشائر بنی صالح
عشائر الکواز
عشائر خزرج
عشائر الدبات
عشائر الزرکان
عشائر ربیعه
عشائر ابو موسی
عشائر میاح
عشائر الشحمان
عشائر البدور
عشائر الجبور
عشائر النجار
عشائر الصیامر
عشائر البو عیسی
عشائر الشرامخه
عشائر البیضان
عشائر السادة المشعشعیه
عشائر السادة الموسوین
عشائر الساده الجابری
عشائر السادة البطاط
عشائر الساده الموالی
عشائر الساده نصر الله
عشائر الساده النور
عشائر الساده الیاسری
عشائر السادة ابو الهیل
عشائر الشغانبه
عشائر بنی فضل
عشائر ابو ایوب
عشائر الحرب
عشائر الشرامخه
عشائر المحیات
عشائر امارة
عشائر الدیراوین
عشائر الفتلاوین
عشائر السعد
عشائر بنی لام
عشائر الجعفری
عشائر السودان
عشائر بنی حسن
عشائر البدور
عشائر بنی سالم
عشائر بنی منصور
عشائر بنی صفاء
عشائر الأحمدی
عشائر خفاجه
عشائر بنی اسد
عشائر ابو دراج
عشائر بنی عامر
عشائر ابو محمد
عشائر بیت عبد الرسول
عشائر ابو بخیت
عشائر بنی ساله
عشائر الرسالیون
عشائر النزال
عشائر ابو شاوی
عشائر الجنابین
عشائر بنی صادق
عشائر الخرابطه
عشائر البتران
عشائر بنی حجیم
عشائر بیت عکاب
عشائر البراهیمی
عشائر الجغایفه
عشائر الحمادنه
عشائر البتران
عشائر بیت وافی
عشائر بنی مصلح
عشائر الصالحی
قبیلة البو محمد
قبیلة بنی اسد
عشائر بریهه
عشائر المطور
قبیلة بنی تمیم
عشائر العیدان
عشائر الغرابیین
قبیلة بنی

قبیلة بنی طی
عشائر بنی عقبه
عشائر السویعدیین
عشائر السادة الغریفین
عشائر الجلبی
عشائر الغرغولی
عشائر الکوز
عشائر القناص
عشائر البهادل
عشائر الصدقون
عشائر ابو عامر
عشائر الخزعلی
عشائر الحبیش
عشائر ابو سویلم
عشائر المعارضه
عشائر النصیر

#####
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.