صادق زیباکلام و برگزیت و برجام و ایران و انگلیس

 فقط شیوه رویکرد ما با یکدیگر بر سرِ مسئله برجام را با رفتارِ انگلیسی‌ها بایکدیگر بر سرِ مسئله جدایی از اروپا مقایسه کنیم.

پرسش: صادق زیباکلام استاد دانشگاه واکنش سیاسیون ایران و انگلیس را نسبت به دو پدیدۀ برگزیت و برجام با هم مقایسه کرده است.

زیباکلام در ایسنتاگرام خود نوشت: سرانجام «دمکراسی» بمعنای انتخاب مردم به سه سال بحران سیاسی در انگلستان بر سر جدال ماندن در اروپا یا بر عکس جداشدن از آن پایان بخشید

  • در طی این سه سال نه هیچ مرجع و مقامی برای مردم تعیین تکلیف نمود، و نه مخالفین یا موافقین یکدیگر را خائن، فریبکار، وابسته، نفوذی، مزدور، سرسپرده یا عامل بیگانه خواندند. نه رادیو و تلویزیون در انحصار یک جناح بود و نه حکومت سعی کرد همه را وادار به پذیرش خط فکریش نماید.
    موافقین جدایی و متقابلا مخالفین آن، آزادانه دلایل خود را با مردم در میان می‌گذاشتند بدون تخریب دیگری. نه کسی مورد تهمت، تهدید و ارعاب قرارگرفت و نه احدی بجرم «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»،«ارتباط با دولت متخاصم» یا «اقدام علیه امنیت ملی» به‌ زندان افتاد.
     فقط شیوه رویکرد ما با یکدیگر بر سرِ مسئله برجام را با رفتارِ انگلیسی‌ها بایکدیگر بر سرِ مسئله جدایی از اروپا مقایسه کنیم.

    ماچگونه ماشدیم،غرب چگونه غرب شد

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.