دکتر محمد هاشمی: رییس جمهور حتی بر نهادهای رهبری حق نظارت دارد

 اصل ۱۱۳قانون اساسی صراحت دارد که رئیس‌جمهور مقام دوم کشور است و بر همین مبنا اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس قوه مجریه گذاشته است تا قانون اساسی را به‌درستی اجرا کند.

پرسش: دکتر سید محمد هاشمی حقوقدان برجسته و بانی حقوق عمومی در ایران گفته است بررسی اجرای قانون اساسی و پیگیری نقض آن با رییس جمهور است. رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی که این وطیفه در همین قانون به او محول شده حتی حق نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری را  هم دارد.

دکتر هاشمی گفت: اصل ۱۱۳قانون اساسی صراحت دارد که رئیس‌جمهور مقام دوم کشور است و بر همین مبنا اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس قوه مجریه گذاشته است تا قانون اساسی را به‌درستی اجرا کند.
وی افزود هیچ تفسیری نمی‏‌تواند خارج از قانون اساسی باشد. رئیس‌جمهور فرد اول در نمایندگی مردم است. بنابراین وظیفه و مسئولیت فوق را برعهده دارد که بتواند نه تنها قانون اساسی را اجرا کند، بلکه از حق نظارت هم برخوردار باشد.
دکتر هاشمی اضافه کرد بررسی اینکه قانون اساسی در کجا اجرا، در کجا نقض و چگونه اجرا شده، وظیفه رئیس‌جمهور است. بر همین اساس می‎توان گفت او حتی بر نهادهای زیر نظر رهبری هم حق نظارت دارد. .
این حقوق دان تاکید کرد وقتی فردی مسئول اجرای قانون اساسی می‌شود، یعنی وظیفه نظارت بر اجرای آن را هم برعهده دارد. مگر آقای روحانی یا رؤسای جمهور سابق ایران تنها مسئول اجرای آنچه مربوط به قوه مجریه است، بوده‌اند که نخواهند بر اجرای قانون اساسی در دیگر نهادها نظارت نکنند؟
دکتر سید محمد هاشمی حقوق‌دان برجسته و وکیل دادگستری همچنین عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و عضو گروه کار بازداشتهای خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است.

او دریافت کننده نشان درجه یک مقام علمی ایران است.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.