گسترش نارضایتی درایرنا-ایرنایی هابرای نوشتن دردنامه به رییس جمهور آماده می شوند

این منبع گفت در صورت عدم رسیدگی دولت به موارد فوق، عده ای از خبرنگاران این رسانه در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور، معضلاتی را که به ویژه پس از انتصاب پدرام الوندی به سمت معاونت خبر، گریبان این ارگان خبری را گرفته است با آقای روحانی در میان خواهند گذاشت.

پرسش: یک منبع آگاه گفت استفاده از مدیران جدید و فاقدصلاحیت حرفه ای، حذف گسترده منتقدان رویه فعلی مدیریت ایرنا، پرداخت های غیرمتعارف و سئوال برانگیز به تعدادی افراد منتخب و نیز برخی نهادها همچنین روابط کاری ناشفاف موثر برکار خبر با برخی دستگاه ها؛ موجی از نارضایتی را در بین خبرنگاران و کارکنان این رسانه برانگیخته است.
این منبع گفت در صورت عدم رسیدگی دولت به موارد فوق، عده ای از خبرنگاران این رسانه در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور، ناامید از مدیریت ضیاء هاشمی معضلاتی را که به ویژه پس از انتصاب پدرام الوندی به سمت معاونت خبر، گریبان این ارگان خبری را گرفته است با آقای روحانی در میان خواهند گذاشت.
الوندی از مدیرانی است که بدون سابقه روزنامه نگاری موثر، با حمایت یکی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران به این سمت منصوب شده است.

الوندی بدون  هیچ گونه سابقه کار خبری و در خبرگزاری، به سکانداری معاونت خبر ( او بی تجربه ترین و کم سن ترین معاون خبر ایرنا در 41 سال گذشته است) ، همه کاره ایرنا شده و ضمن عدم درک درست خبر و خبرگزاری، با برنتابیدن کوچکترین « نظر دیگر» هر روز عرصه را بر تتمۀ افراد باقیماندۀ حرفه ای ایرنا که دغدغه نظام و دولت را دارند، تنگ تر می کند.

این علاوه بر گاف ها و انحرافات خبری روزمره ایرناست که این سازمان تحت مدیریت فشل ضیاء هاشمی گرفتار آن شده است.

پدرام الوندی اکنون مشغول تحصیل در دانشگاه است که مخالف نص صریح قانون و بخشنامه معاون اول رییس جمهور در دولت اول روحانی در نفی اشتغال به کار در دولت و تحصیل محسوب می شود. او این روزها بیشتر اوقات خود را صرف رساله دکتری خود می کند که هادی خانیکی از راهنمایان و مشاوران آن است. 

خانیکی از سوی دیگر عضو شورای مشاوران ایرنا منصوب ضیا هاشمی است.

 

###
نظرات کاربران (3)

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.