احمدی نژادی ها «کابینه زندانیان» برای 1400 چیدند؛

رییس جمهور؛ بقایی - وزیرکشور؛ مصطفی تاج زاده - وزیرارشاد؛ علیرضا رجایی

در این فهرست؛ از جمله برای بقایی ریاست جمهوری، نرگس محمدی معاون اول او ، نسرین ستوده وزیر دادگستری، مصطفی تاج زاده وزارت کشور، علیرضا رجایی وزارت ارشاد، عبدالله مومنی وزارت نفت و اکبر جوانفکر وزارت دفاع در نظر گرفته شده است.

پرسش: عبدالرضا داوری مشاور و از مدافعان سرسخت محمود احمدی نژاد ، فهرست اعضای کابینه دولت سال 1400 را که ترکیبی از هواداران احمدی نژاد و افراد زندان رفته و یا هم اکنون محبوس است، منتشر کرده است.

در این فهرست که بیشتر به طنز می ماند ؛ از جمله برای بقایی ریاست جمهوری، نرگس محمدی معاون اول او ، نسرین ستوده وزیر دادگستری، مصطفی تاج زاده وزارت کشور، علیرضا رجایی وزارت ارشاد، عبدالله مومنی وزارت نفت و اکبر جوانفکر وزارت دفاع در نظر گرفته شده است.

داوری هم اکنون عهده دار تلویزیون اینترنتی اتاق شیشه ای است که از سوی بهاری ها حمایت می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.