ایرنا مرزهای روزنامه نگاری را جا به جا کرده است

وقتی بر خبرهای ایرنا نظارتی نیست و یا کافی و عالمانه و دقیق نیست، وقتی کسانی که بر مصادر کار در این رسانه قرار گرفته اند از سابقه علمی و یا تجربی روشن و قابل دفاعی در عرصۀ خبر برخوردار نیستند و بالاخره وقتی مسوولان مربوطه در ایرنا در ادای وظایف و مسئولیت حرفه ای خود جدی و توانا نیستند نتیجه آن می شود که خبرهایی همچون دو خبر زیر منتشر شود.

پرسش:خبرهایی این روزها خبرهایی در ایرنا منتشر می شود که از چنان سطح بالای خبرنویسی برخوردارند که تنها می توان گفت این رسانه پرهزینه و بی ثمر مرزهای روزنامه نگاری و نگارش خبر را جا به جا کرده و وسعت بخشیده است!

وقتی بر خبرهای ایرنا نظارتی نیست و یا کافی و عالمانه و دقیق نیست، وقتی کسانی که بر مصادر کار در این رسانه قرار گرفته اند از سابقه علمی و یا تجربی روشن و قابل دفاعی در عرصۀ خبر برخوردار نیستند و بالاخره وقتی مسوولان مربوطه در ایرنا در ادای وظایف و مسئولیت حرفه ای خود جدی و توانا نیستند نتیجه آن می شود که خبرهایی همچون دو خبر زیر منتشر شود.

این خبرها(دو خبر زیر) مشت نمونه خروار است و صرفا تصادفی به دست آمده اند ( و هردو در یک زمان؛ غروب یک روز منتشر شده اند) و گرنه بررسی دقیق و کامل خروجی ایرنا قطعا نتایج فاجعه باری را حاصل می گرداند که نشانگر مخاطب گریزی از اخبار ایرناست زیرا این رسانه در عرضۀ خبر بعنوان یک محصول و کالا به مخاطب، با مشکل جدی مواجه است.

الف- خبر راه اندازی موزه دخانیات. تیتر این خبر به موضوعی اختصاص دارد که این خبر ایرنا در مورد چیستی آن ( موزه دخانیات) هیچ توضیحی نمی دهد. موزه دخانیات چیست؟ آیا محل عرضه تاریخی محصولات دخانیه و تجهیزات تولید آن است؟ که در این صورت چه ربطی به شهرداری دارد؟ یا اینکه این موزه چون در محل کارخانه و شرکت دخانیات قرار دارد، به این خاظر نام آن، موزه دخانیات است؟ که در این صورت چه اقلامی در آن عرضه می شود؟ این خبر در مورد موضوع اصلی خبر، گنگ است و چنین خبرهایی به راحتی در خروجی ایرنا منتشر می شوند.

 

 

 

ب- خبر اظهارات شهردار تهران در جمع شهرداران کلانشهرهای کشور. این خبر بالای 100 سطر حجم دارد. خبر با حجم بالا در عصر نانو و مینیاتوری شدن پیام خواننده ندارد. اما ایرنا همچنان با روش های سنتی و تاریخ گذشته اصرار عجیبی به انتشار خبرهای پرحجم دارد. یک قاعده نسبتاً عمومی می تواند این باشد که حجم خبر با اهمیت موضوع رابطه مستقیم دارد که باز هم رعایت این قاعده نمی تواند مجوز انتشار اخبار با حجم خارج از حوصله مخاطب امروز باشد. یک مثال نزدیک اینکه عراق این روزها کانون مهمترین رخداد خبری جهان است اما رسانه های حرفه ای و توانمند خبر و گزارشی که از آن منتشر می کنند کمتر از حجم این خبر ایرناست.

 

 

نکته جالب اینکه هر دو خبر یادشده مربوط به شهردار تهران است و هر دو خبر را روابط عمومی شهرداری تهران منتشر کرده و ایرنا هم عیناً آنها را بازنشرکرده به عبارتی تولید ایرنا نیستند . مسوول روابط عمومی (رییس مرکز ارتباطات ) شهرداری تهران هم، مشاور مدیرعامل ایرناست و همچنان ییوندهای خود را با مدیرعامل ایرنا حفظ کرده و او را به نشست های عمومی شهرداری تهران دعوت می کند. فارغ از تضاد منافع که در انتشار این خبرها به این ترتیب رخ می دهد، ایرنا عیناً خبر روابط عمومی شهرداری تهران را منتشر کرده است و عملاً  نشان می دهد که رسانه شهرداری تهران است چرا که به خود اجازه نداده است که توضیحاتی در مورد چیستی موزه دخانیات به این خبر روابط عمومی شهرداری تهران بیفزاید و یا از حجم بالای دیگر خبر این روابط عمومی، بکاهد.

 

 

###      

   
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.