مرک تلخ کودک شش ساله بعد از دیدار دیشب پرسپولیس و صنعت نفت

این کودک شش ساله عماد صفی یاری نام دارد که باتفاق پدرش که غرفه دار ورزشگاه آزادی است این دیدار را تماشا کرد و در حین برگشت دچار برق گرفتگی شدید شد و جان باخت.

پرسش: پایان دیدار دیشب تیم های پرسپولیس و صنعت نفت با مرگ تلخ و عجیب کودکی شش ساله روبرو شد که همه را شگفت زده و متاثر ساخت.

این کودک شش ساله عماد صفی یاری نام دارد که باتفاق پدرش که غرفه دار ورزشگاه آزادی است این دیدار را تماشا کرد و در حین برگشت دچار برق گرفتگی شدید شد و جان باخت.

عماد صفی یاری حدود ساعت 9 شب  بعد از دیدار پرسپولیس و صنعت نفت در حین خروج از ورزشگاه صورتش با داربست بازرسی بدنی پیش از گیت های موشمند ورزشگاه آزادی برخورد می کند و داربست که در اتصال با برق فشار قوی بوده عماد را دچار برق گرفتگی و مرگ می کند.

در اظهارنظرهای اولیه عوامل امدادی حاضر در صحنه حادثه؛ پیمانکاری که داربست های بازرسی بدنی پیش از گیت های هوشمند ورزشگاه آزادی را نصب کرده مقصر این مرگ شناخته شده که با تکمیل پرونده موضوع به مرجع قضایی منعکس می شود.

درعین حال هنوز اظهارنظر روشنی در این قضیه انجام نشده و باید منتظر اتمام بررسی ها و نظر کارشناسی ماند . 
 

###
نظرات کاربران (1)

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.