تا مدیریت کنونی ایرنا هست کارکرد نظارتی آن نیست

بنابراین راه اندازی پروپاگاندا به نفع شهردار و شهرداری تهران از سوی ایرنا و غفلت از گزارش دهی نظارتی از این نهاد توسط ایرنا، امری عادی نیست بلکه دلایلی در پس آن نهفته است.

پرسش:ضیاء هاشمی مدیرعامل ایرنا و پدرام الوندی معاون خبر وی که از فقدان سابقه مدیریتی نه در رسانه های بزرگی مثل ایرنا بلکه در رسانه های کوچک هم رنج می برند، و اساساً از شناخت علمی و فهم اصولی نسبت به کارکرد رسانه بی بهره اند، ایرنا را به گونه ای مدیریت می کنند، که تا آنها بر مصدر جریان خبر این رسانه رسمی کشور هستند، نباید انتظار تحقق کارکرد نظارتی رسانه از سوی ایرنا را داشت.

البته خبرهای ایرنا در دوره هاشمی نسبت به دوره خدادی تغییری  پیدا کرده آن هم در حوزه سیاست داخلی به طوری که آنها تا حدی در این عرصه وارد شده و پاسخ نیم بندی به مخالفان دولت روحانی می دهند.

گمان آنها اینست این همان کارکرد نظارتی و انتقادی رسانه و ایرناست در حالی که ایرنا بعنوان یک رسانه(نظارتی) اگر می خواست به این کارکرد جامه عمل بپوشاند، از خود دولت شروع می کرد و ضعف ها و اشکالات کار دستگاه های اجرایی را واگویه می کرد و زیر ذره بین می برد و به این ترتیب جسارت و وجاهت می یافت تا به قوای قضاییه و مقننه ورود کنند.

اگر ایرنا اینچنین عمل می کرد بازوی نظارتی دولت را در تقویت صحت عمل دستگاه های اجرایی مستحکم می ساخت و به تحقق مفهوم پاسخگویی مسوولان کمک می کرد و چه بسا نیاز به دستگاه های خارج از قوه مجریه نبود.

با این همه نکته مهم نه تنها فقدان تجربه و شناخت علمی راهبران اصلی کنونی ایرنا نسبت به کارکردهای واقعی رسانه است که ایرنا را به چنین روزی انداخته اند بلکه اساسا آنها به نظارت باور ندارند، باور آنها بر دوری و پرهیز از گزارش دهی انتقادی و نظارتی نسبت به دستگاه ها (درون دولت و بیرون آن) است پرای این کها می خواهند این دو سال باقی مانده از عمر ریاست خود بر ایرنا به دور از مناقشه با دستگاه بر سر این نوع گزارش دهی سپری شود و به اصطلاح خود را به دردسر نینداخته و در آرامش طی مدیریت و ریاست کنند.

یک نمونه بارز این سخن، نهاد شهرداری تهران است.

شهرداری تهران در دوره حناچی (اگرچه به دلیل کوتاهی دوره مدیریت وی، ارزیابی آن زود هنگام است) دوره روشنی را در پیش گرفته است اما ساختار و افراد و رویه ها در این نهاد عمدتا همچنان پابرجاست و بنابراین زمینه کج روی در این نهاد و از سوی دیگر نظارت و گزارش دهی رسانه کماکان وجود دارد.

علاوه بر این در بررسی و گزارش های منتشر شدۀ دستگاه های نظارتی کشور روشن شده  است که شهرداری ها از جمله و بخصوص شهرداری تهران در کنار قوه قضاییه بیشترین شکایت ها و انتقادهای مردم را داشته اند.

امادر قبال این موضوع، رسالت ایرنای تحت زعامت ضیاءهاشمی نه تنها سکوت بلکه به طرز باورنکردنی حمایت و راه انداخنن پروپاگاندا به نفع شهردار و شهرداری تهران بوده است.

دو خبر زیر از ایرنا مربوط به دیروز(جمعه) و چند روز پیش به خوبی گویا و مستند این ادعاست که چگونه شهردار تهران در صدرخبرهای ایرنا قرار می گیرد و حتی بسان رییس جمهور ورودش به یک شهر اروپایی رخداد خبری معرفی می شود و خبرهایش جزو تیتیرهای اول ( صفحه اول سایت) ایرنا می نشیند.

در چنین حالی و در مقابل این توجه تبلیغاتی به اخبار شهردار و شهرداری تهران سووال اینست که آیا ایرنا خبرهای نظارتی و انتقادی از عملکرد شهرداری تهران هم اساساً منتشر می کند؟ یا اینکه مقش خود را فقط در برجسته کردن و تیتر اول زدن برای خبرهای شهردار جستجو می کند.

 

 

 

 

در چنین وضعیتی علت این رویکرد ناقص و منحرف ایرنا را باید در همبستگی شدید و روابط شخصی و نزدیک میان مسوولان ایرنا و شهرداری دنبال کرد.

گمان نشود چنین عنایت ایرنا به شهرداری تهران بدون دلیل و امری عادی و معمول است. این توجه و عنایت خاص حاصل روابطی است؛ روابطی خانوادگی و شخصی که در ایرنای دوره خدادی نیز با اینکه به خبرنگاران میز مربوطه ایرنا سفارش اکید کرده بود که خبرهای منفی (بخوانید خبرهای نظارتی و انعکاس نارسایی و اشکالات) در مورد شهرداری دوره قالیباف منتشر نشود، نیز چنین توجه خاصی وجود نداشت.

رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران، غلامحسین محمدی است که هنوز مشاور ضیاء هاشمی مدیرعامل ایرناست و به ایرنا رفت و آمد دارد. مکمل این ؛ اخیرا هم که پدرام الوندی در مقام معاون خبر ایرنا شان نزول یافته و از محمدی حکم گرفته و به عضویت کمیسیون زیر مجموعه این مرکز برای تایید صلاحیت مدیران روابط عمومی های شهرداری های مناطق و واحدهای تابعه شهرداری تهران درآمده است(فارغ از مغایرت های قانونی این حکم). به این ها همه باید همسر پدرام الوندی را افزود که از مدیران زیر مجموعه جناپی شهردار تهران است و در دوره وی به مدیرکلی امور بانوان شهرداری تهران رسید.

بنابراین راه اندازی پروپاگاندا به نفع شهردار و شهرداری تهران از سوی ایرنا و غفلت از گزارش دهی نظارتی از این نهاد توسط ایرنا، امری عادی نیست بلکه دلایلی در پس آن نهفته است.

 

 

###

  
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.