گاف معنادار یکی از سران مجاهدین خلق در گفتگو با بی بی سی؛بازجویی مکرون از ظریف

وی در این مصاحبه کوتاه با بی بی سی که بسیار نامنسجم حرف می زد،در اعتراض به امانوئل مکرون که پذیرای ظریف شده، از وی خواست که به جای پذیرایی از ظریف او را «مواخذه» کند و در گافی فاحش از مکرون خواست از ظریف« بازجویی» کند.

پرسش:یکی از سران سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در جریان اعتراض به سفر محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه به فرانسه ، دچار گاف فاحشی شد که نشانگر مشی و رویکرد این سازمان است.

تلویزیون بی بی سی فارسی در حاشیه اعتراض هواداران منافقین به سفر ظریف به پاریس و دیدار با امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه عصر جمعه اول شهریور گفتگو با فردی به نام «لیلا افشار» که به نظر ار سران این سازمان بود، پخش کرد.

وی در این مصاحبه کوتاه با بی بی سی که بسیار نامنسجم حرف می زد،در اعتراض به امانوئل مکرون که پذیرای ظریف شده، از وی خواست که به جای پذیرایی از ظریف او را «مواخذه» کند و در گافی فاحش از مکرون خواست از ظریف« بازجویی» کند.

این که یک سازمان اساساً نه تنها به «مواخذه» مقام یک کشور توسط مقام کشور دیگر اعتقاد داشته باشد و مهمتر که از لزوم «بازجویی» وی دفاع کند نشان دهنده عمق رویکرد غیرسیاسی و خشن و عقب مانده آن سازمان است.

این مساله فارغ از باور آن سازمان در تضاد با حاکمیت ملت ها و دولت ها، گویای میزان اعتقاد آن سازمان به جای مدارا و تحمل نظر مخالف،به مجازات و مقابله و برخورد امنیتی است.

 

### 
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.