فرید مدرسی؛ حقوق نجومی! و پوست خربزه ایرنا

پرسش:فرید مدرسی فعال سیاسی - رسانه ای پرتحرک سالهای نه چندان دور و کم فعالیت بیش از یک دهه اخیر و متمرکز برروزنامه نگاری حوزه علمیه، چند روزیست با حاشیه «دریافت حقوق نامتعارف!» از ایرنا و کانون برخی اعتراض ها روبرو شده است.

اخیراً درشبکه های اجتماعی سندی ازحقوق حدود 5 / 7 میلیون تومانی(دقیقاً 7 میلیون و 337 هزارتومان) فرید مدرسی از ایرنا بابت یک ماه منتشر شده و در پی آن واکنش هایی علیه آن شکل گرفته است.

 

 

این سند در واقع همان گزارش عملکرد رابطین خبر در ایرنا و حاوی فهرستی از نوع و تعداد فرآورده های خبر و در نهایت میزان مبلغ کل قابل پرداخت به وی با تایید و امضای معاون خبر است.

مبلغ قابل پرداخت ایرنا به فرید مدرسی برخلاف آنچه در فضای مجازی شکل گرفته نه تنها مربوط به تیرماه نیست بلکه اساساً مربوط به کمتر از یک ماه است. این مبلغ بایستی به وی بابت خدمات خبری از 21 خرداد 98 تا 17 تیر 98 پرداخت شده باشد.  

مطابق این سند، فرید مدرسی این مبلغ را بایستی بابت امر«خبرنگار»ی دریافت کند در حالی که وی در ایرنا، سمت خبرنگاری ندارد (و دفتر ایرنا درقم در پوشش خبری حوزه علمیه نیازمند به  استخدام خبرنگاری جدید نیست) بلکه او مشاور مدیرعامل ایرناست. اما معاون خبر ایرنا در گزارش عملکردی که بعنوان مقدمه پرداخت محسوب می شود، برخلاف و قابل پیگرد قانونی ، خبرنگار معرفی کرده است.  

از قرار اطلاعی که ما داریم؛ فرید مدرسی روزنامه نگاری خوش نام و پاکدستی است که در دو دهه اخیر فعالیتش نه تنها در پی رانتخواری از دستگاه های دولتی و حکومتی نبوده بلکه با قناعت وضیق و زندان و تعب به سر کرده است.

فردی با این خصوصیت حیف است که صرفاً بخاطر دریافت 7 میلیون و 337 هزارتومان خود را دچار حاشیه سازد.

 

دقیقا به همین خاطر است که او درقبال دستگاه هایی مثل ایرنا باید هوشیار باشد که کسانی که با وجود اینکه مثل او عضو انجمن اسلامی دانشجویی بوده( اما برخلاف او بعداً برای اینکه امکان بهره مندی از برخورداری های حکومتی و مقام دولتی در قبال حق و وقایع سکوت و رندی یشه کردند تا پرونده اشان مورد تایید باشد )، اما اکنون که به ریاست رسیده اند اهداف و آمال دیگری دارند، یا کسانی که با وی فعالیت همسو درمورد امام موسی صدر داشته ، از نام او برای خود نان نسازند و اعتبار او را اینچنین به چوب حراج نزنند.

او قاعدتا نباید گمان برد که انتشار این سند، کار اصولگرایانی است که در برابر انتشار اظهارات آیت الله یزدی توسط او، دست به تلافی زده اند.بعید است که آنها چنین دسترسی به درون سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی داشته باشند ( که اگر می داشتند زودتر و در موارد مهمتر اقدام می کردند) بلکه هر چه هست ناشی از ضعف مدیریت کسانی در ایرناست که او را به همکاری با ایرنا ترغیب کرده اند.

اگرچه مبلغی که او بعنوان حقوق دریافت کرده به آن اندازه ای نیست که مسَتعد حاشیه باشد اما از آنجا که حقوق کارکنان ایران در یک شرایط نابرابر، درپایین ترین سطوح حقوق دولت قرار دارد.حقوق او زیاد و رانتخوارانه می نمایاند و مستحق اعتراض می شود.

او حتماً اندیشیده است سندی دال بر میزان حقوق که در فضای مجازی منتشر شده، جزو اسناد داخلی و غیرعمومی ایرناست پس چگونه سر از فضای  مجازی درمی آورد و عمومی می شود. نکند پوست خربزه ای شیرین در زیرپای او گذاشته باشند.مبلغ 7 میلیون و 337 هزار تومان دریافتی فرید مدرسی به آن مقداری نیست که ارزش حاشیه داشته باشد و طعم شیرین خربزه به سُرخوردن بر پوست آن نمی ارزد.

 

###
نظرات کاربران (1)

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.