چین: اجرای برجام تنها راهکار حل تنش های فعلی است

پرسش: سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد اجرای کامل و موثر توافق هسته ای ایران نه تنها بر اساس قطعنامه شورای امنیت الزام آور است، بلکه تنها راه واقعی و موثر حل تنش های فعلی بر سر مساله هسته ای ایران است.

لوکانگ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در پکن با اشاره به اینکه تحقق این شرایط در راستای تامین منافع مشترک جامعه بین المللی است افزود: چین همچنان تلاش های خود را با همه طرف های ذیربط برای اجرای برجام ادامه خواهد داد.

وی در مورد همکاری چین با ایران نیز تصریح کرد: در این روند، چین نیز به طور جدی حقوق و منافع قانونی خود را حفظ خواهد کرد.

لوکانگ گفت: همه طرف های درگیر در مساله هسته ای ایران همچنان روابط خود را حفظ کرده اند و از نزدیک این موضوع را زیر نظر دارند.

سخگوی وزارت امور خارجه چین تصریح کرد: به ویژه، در پاسخ به تنش های اخیر ناشی از 'فشارهای شدید' و 'تحریم های یک جانبه آمریکا'، همه طرف های برجام باید تعهدات خود برای حفظ و اجرای برجام را عملی کنند.

لوکانگ روز گذشته نیز با اشاره به اینکه موضع چین در مورد مناقشه ایران و آمریکا روشن است تاکید کرد: تنش در منطقه خلیج فارس در حال حاضر منافع هیچ کشوری را تامین نخواهد کرد و بر امنیت سیاسی جهانی و اقتصاد جهانی تاثیر منفی خواهد داشت.

او در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید دیدگاه چین در مورد تنش ها میان ایران و آمریکا چیست، گفت: پکن معتقد است مقابله و مناقشه هیچ جایی ندارد و گفت و گو و مشاوره تنها راه حل موضوع است.

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.