تغییری در حصر میرحسین و رهنورد صورت نگرفته است

۳تا روزنامه کیهان، اعتماد و جمهوری روزانه در اختیار مهندس موسوی قرار می گیرد.

پرسش:یکی از نزدیکان میرحسین موسوی درباره آخرین وضعیت حصر مهندس موسوی و زهرا رهنورد اظهاراتی داشته است.

وی گفته است :وضعیت حصر مثل قبل است و هیچ تغییری صورت نگرفته و شرایط مثل گذشته است

تنها افراد درجه ۱خانواده با هماهنگی نیروهای امنیتی به خانه اختر رفت و امد می کنند

مهندس موسوی بیشتر وقتش را مطالعه و نقاشی می کند.

میرحسین موسوی مثل همه مردم دغدغه کشور را دارد و نگران وضعیت موجود است

میرحسین و رهنورد بیرون از خانه نمی روند به جز مواردیکه برای درمان پزشکی باشد

هیچ ملاقات سیاسی با مهندس موسوی اخیرا صورت نگرفته است

۳تا روزنامه کیهان، اعتماد و جمهوری روزانه در اختیار مهندس موسوی قرار می گیرد.

وقتی این روزها مهندس موسوی را نگاه می کنید، گویی 20 سال پیر شده است.

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.