دنیای کوچک مدیرعامل ایرنا!

مدیرعامل ایرنا عطش دار حتی به گفتگو و مذاکره با مدیرجزء یک دستگاه تن می دهد.اگر ایشان قدری اطلاعات علمی و تاریخ حوزه ارتباطات و رسانه را می داشت از این رویه ناصواب دست بر می داشت.

پرسش: ضیاء هاشمی مدیرعامل ایرنا روز دوشنبه رییس روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی را به حضور پذیرفته و نطقی را ایراد کرده است.

بر این دیدار توضیح نکاتی لازم به نظر می رسد:

1-فقدان تجربه رسانه ای مدیرعامل رسانه اصلی دولت موجب شده است که او در دیدارهای خود، شان مدیر این رسانه را ضایع سازد و به جای دیدار و مذاکره با مقامات ارشد دستگاه ها، به دیدار با مدیر درجه چندم یک وزارتخانه تن دهد و این موجب می شود که این تصور ایجاد شود که دنیای وی چقدر کوچک است. او اگر درایت داشت مجربین ایرنا را از اطراف خود نمی پراکند تا در این گونه موارد او را راهنمایی درست می کردند و نمی گذاشتند او به دنیای کوچک راضی باشد.

2- وظیفه مدیراصلی یک رسانه هدایت و مدیریت اطلاع رسانی است نه دیدارهای مکرر و همواره روی آنتن بودن ؛ که شائبه میل به دیده شدن به هر قیمت و با هر مدیری، و در هر رده ای، به ذهن ها متبادر شود.

3- مدیرعامل ایرنا بشدت در معرض این گمان است که انحصارطلبانه عمل می کند. او می توانست به جای دیدار خود با رییس روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، آن را به سردبیر مربوطه این رسانه محول سازد و فرصت رشد به او بدهد و به طور کلی بگذارد تا بدنه حرفه ای و عملیاتی رشد داده شوند و در مواجهه با حوزه های خبری اعتبار یابند و در مطالبات اطلاع رسانی خود از موضع قویی برخورد کند.

4- تنها دستگاه دولت که نیاز ندارد و نباید که مدیر آن به پخش و نشر ایده هایش مبادرت ورزد، ایرناست. ایرنا که ملک شخصی نیست که به هر بهانه ای مدیر آن سخنانش را نشر دهد . این دستگاه ، رسانه ایست در خدمت بیان نظرات دیگران نه خود. ایرنا جای شعار و سخنرانی و ایراد نطق در مورد مسائلی مثل «تقویت امید اجتماعی» نیست. کدام مدیررسانه در ایران؛ از صداوسیما تا خبرگزاری ها و مطبوعات، را می توان سراغ گرفت که رسانه اش پیوسته به تریبونی برای خودابرازی و تبلیغ و نشر دیدگاه وی تبدیل شده باشد؟ ایرنا و مدیرعاملش بایستی این را بداند که وظیفه او نشان دادن امید اجتماعی، درعرصه اطلاع رسانی، به عبارتی ترجمه مثلاً همین موضوع ( تقویت امید اجتماعی) در فورمت اطلاع رسانی است نه لفاظی و باید و نباید گفتن ها.

5- این طرزعمل مدیرعامل ایرنا عملاً موجب خروج این رسانه از کارکرد اصلی خود و تبدیل شدن به محلی برای نشرمواضع وی در قبال مسائل گوناگون جامعه و بدتر از همه الگوی غلط مدیریت رسانه است. متاسفانه این رویه از دوره مدیرعال قبلی این رسانه در دولت کنونی، شکل گرفت و اکنون تشدید شده به طوری که مدیرعامل ایرنا عطش دار حتی به گفتگو و مذاکره با مدیرجزء یک دستگاه تن می دهد.اگر ایشان قدری اطلاعات علمی و تاریخ حوزه ارتباطات و رسانه را می داشت از این رویه ناصواب دست بر می داشت.

 

###
نظرات کاربران (1)

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.