کشیده شدن پای مواد مخدر جدید و شیمیایی به عرصه برخی نوجوانان و جوانان چالش مهمتری است؛

لازم نبود موضوع کلیپ رقص دانش آموزان به مجلس کشور کشیده شود/۴۰ سال از انقلاب گذشته هنوز فرهنگ شادی را تدوین و اعلام نکردیم

باید برنامه ها براساس اولویت مورد بررسی قرار گیرد و برای شادی همانطوری که تاکید شد فرهنگ و برنامه ای تنظیم گردد اگر قرار است موضوعی مورد چالش و بحث قرار گیرد در مورد اعتیاد به مواد مخدر جدید و کشیده شدن پای مواد مخدر جدید و شیمیایی به عرصه برخی نوجوانان و جوانان باشد

پرسش: یک رفتارشناس با بیان اینکه« لازم نبود موضوع کلیپ دانش آموزان به این گستردگی به مجلس کشور کشیده شود. بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز ما فرهنگ شادی را تدوین ، تنظیم و اعلام نکرده ایم، وقتی که قوانین و قواعد خاص و چارچوب های معینی برای یک رفتار وجود نداشته باشد هرکسی یا هر نهاد و واحد به سلیقه آن رفتار را انجام داده و دیگر جای گله گذاری نمی باشد. » خاطرنشان کرد:« در شرایط حساس و موقعیت فعلی کشور که گرانی و تورم ،بیکاری، مشکل سیل زدگان همه به عنوان چالش های جدی فرا روی دولت و ملت قرار گرفته، بزرگنمایی اینگونه حرکات اصلا ضرورتی نداشته و در اولویت نمی باشد.»

دکتر مجید ابهری در گفت و گو با سلامت نیوز در واکنش به موضع گیری تند برخی از مسوولین در برابر کلیپ منتشر شده از رقص و شادی دانش آموزان یک مدرسه در فضای مجازی، گفت:« شادی به عنوان یکی از ضروری ترین حالات و رفتارها در زندگی افراد بخصوص برای کودکان و نوجوانان امری لازم و بلکه حیاتی است تا رشد فکری و روحی آنان را تسریع بخشد. اینکه بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز ما فرهنگ شادی را تدوین ، تنظیم و اعلام نکرده ایم، چگونه رفتارهایی مجاز می باشد، شادی در چه صورتی می تواند به اجرا درآید و منعکس گردد و در مدارس تا کجا شادی می تواند ادامه یابد.»


وی افزود:« وقتی که قوانین و قواعد خاص و چارچوب های معینی برای یک رفتار وجود نداشته باشد هرکسی یا هر نهاد و واحد به سلیقه آن رفتار را انجام داده و دیگر جای گله گذاری نمی باشد. »


وی گفت:« در موضوع کلیپ منتشر شده از یکی از مدارس اولا لازم نبود موضوع به این گستردگی به مجلس کشور کشیده شود ثانیا میشد این موضوع به طور خصوصی به وزیر محترم آموزش و پرورش تذکر داده شده و موضوع در همانجا خاتمه یافته تلقی گردد. وقتی که یک مسئله در یک مدرسه کشور اتفاق می افتد و در سطحی به این گستردگی مورد بحث و مخالفت یا موافقت قرار می گیرد نه تنها وقت کشور گرفته می شود بلکه زشتی زدایی نیز از آن می گردد.»


این آسیب شناس اجتماعی گفت:« عده ای تازه به دنبال آن کلیپ می گردند که ببینند موضوع آن چه بوده که اینهمه بحث و جدل بر سر آن برپا شده است. باید مدیران مدارس در چارچوب قواعد موجود،رفتارهای دانش آموزان را تنظیم کنند از طرفی دیگر وزارت ارشاد و صداو سیما و رادیو باید برای آهنگ های شاد و مورد نیاز نوجوانان و جوانان فکری کنند که ما بی نیاز از موضوعات خارجی یا موزیک زیرزمینی گردیم.تازه معلوم نیست این کدام مدرسه است و چگونه اتفاق افتاده و طول زمانی آن چه بوده است.»


دکتر ابهری خاطرنشان کرد:« اینجانب به عنوان یک آسیب شناس و رفتارشناس که ۴۰ سال از عمرم را در پژوهش های میدانی و نظری در این زمینه ها گذرانده ام اعلام می کنم اصلا لزومی نداشته یک موضوع که در مدرسه ای اتفاق افتاده در سطح به این گستردگی مطرح گردد و دیگر دانش آموزان و نوجوانان و جوانان تحریک به این موضوع گردند. »


وی در ادامه گفت:« عده ای نیز مترصد و معطل این هستند که ببینند چه موضوعی مورد مخالفت دولت یا نهادهای دولتی است تا آن را تشدید و پررنگ نموده و برای رسانه های آن سوی آب فضا تهیه کنند بنابراین باید تا دیرتر از این نشده نهادهای متولی و متصدی برای شادی، فرهنگی تدوین کنند و اجازه ندهند هرکسی در هر موقعیت و مقامی اظهار نظر کند. اگر نظرات تخصصی و براساس اصول روانشناسی رشد و هنر اسلامی مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد دیگر میدان برای افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس خالی نمی ماند.»


وی گفت:« برای شادی کردن در مدارس نیز باید قواعد و قوانین متحدالشکل تنظیم گردد. به هر صورت این کودکان در خانواده های مختلف تربیت و رشد می کنند باید تعادلی بین رفتار در خانه و مدرسه تنظیم گردد که هیچ یک از این دو نهاد دخالتی در رفتارهای دیگر نکرده و به طور موازی فرزندان جامعه را مورد تربیت و رشد قرار دهند.»


این رفتارشناس تاکید کرد:« در شرایط حساس و موقعیت فعلی کشور که گرانی و تورم ،بیکاری، مشکل سیل زدگان همه به عنوان چالش های جدی فرا روی دولت و ملت قرار گرفته، بزرگنمایی اینگونه حرکات اصلا ضرورتی نداشته و در اولویت نمی باشد.»


وی در پایان گفت:« باید برنامه ها براساس اولویت مورد بررسی قرار گیرد و برای شادی همانطوری که تاکید شد فرهنگ و برنامه ای تنظیم گردد اگر قرار است موضوعی مورد چالش و بحث قرار گیرد در مورد اعتیاد به مواد مخدر جدید و کشیده شدن پای مواد مخدر جدید و شیمیایی به عرصه برخی نوجوانان و جوانان باشد نه اینکه در یک مدرسه اتفاقی افتاده و آن را بزرگنمایی و در سطح کشور مطرح کنیم باید در همان سطح محدود به آن رسیدگی کرده و اجازه ندهیم مسائل کوچک و جزئی همچون پرده ای در مقابل مسایل بزرگ و مهم کشور کشیده شود.»
 

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.