قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |قیمت طلای ۱۸ عیار پایین آمد

پرسش:قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز ۴۲۶,۲۰۰ (چهارصد و بیست و شش هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

پرسش:قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز ۴۲۶,۲۰۰ (چهارصد و بیست و شش هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای ۱۸ عیار امروز با کاهش همراه بود و به ۴۲۶,۲۰۰ (چهارصد و بیست و شش هزار و دویست) تومان رسید. همچنین قیمت هر مثقال طلا نیز کاهش پیدا کرد.

 

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، به طوری که هر اونس طلا که دو روز پیش تا ۱,۳۱۳ (یک هزار و سیصد و سیزده ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۲۵ مارچ ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۳۳ درصدی به ۱,۳۱۸ (یک هزار و سیصد و هجده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۱۸ ۴ ۰.۳۳ درصدی امروز
۱,۳۱۳ ۵ ۰.۳۵ درصدی ۲ روز پیش
۱,۳۱۸ ۱۵ ۱.۱۱ درصدی ۴ روز پیش
 

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۸۶ درصدی، از ۴۲۹,۸۷۰ (چهارصد و بیست و نه هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان به ۴۲۶,۲۰۰ (چهارصد و بیست و شش هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲۶,۲۰۰ ۳,۶۷۰ ۰.۸۶ درصدی امروز
۴۲۹,۸۷۰ ۱۳,۸۵۰ ۳.۲۲ درصدی ۶ روز پیش
۴۱۶,۰۲۰ ۸۶۰ ۰.۲ درصدی ۷ روز پیش
 

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۵۶۸,۲۰۰ (پانصد و شصت و هشت هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به شش روز پیش، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۶۸,۲۰۰ ۴,۹۶۰ ۰.۸۷ درصدی امروز
۵۷۳,۱۶۰ ۱۸,۴۷۰ ۳.۲۲ درصدی ۶ روز پیش
۵۵۴,۶۹۰ ۶۲۰ ۰.۱۱ درصدی ۷ روز پیش
 

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

امروز طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ که ۶ روز پیش تا ۴۲۴,۱۰۰ (چهارصد و بیست و چهار هزار و یکصد ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۲۵ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۸۵ درصدی به ۴۲۰,۵۰۰ (چهارصد و بیست هزار و پانصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به شش روز پیش، با ۱۲۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۸۴۶,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۰.۶۵ درصدی امروز
۱,۸۵۸,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۳.۰۱ درصدی ۶ روز پیش
۱,۸۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱۱ درصدی ۷ روز پیش

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.