بررسی آماری وضعیت بهداشت و درمان زنان ایرانی+جدول

پرسش:گرایش به انجام عمل سزارین در زنان گیلانی بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است؛ در حالی‌که این امر در بین زنان سیستان و بلوچستان کمترین میزان را دارد. تمام زنان استان‌های همدان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، مازندران، قم، مرکزی، لرستان، ایلام، گیلان و اردبیل طی دوران بارداری خود مراقبت دریافت کرده‌اند

پرسش:گرایش به انجام عمل سزارین در زنان گیلانی بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است؛ در حالی‌که این امر در بین زنان سیستان و بلوچستان کمترین میزان را دارد. تمام زنان استان‌های همدان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، مازندران، قم، مرکزی، لرستان، ایلام، گیلان و اردبیل طی دوران بارداری خود مراقبت دریافت کرده‌اند


به گزارش مهرخانه ،در این گزارش به ارزیابی آماری وضعیت زنان به لحاظ بهداشت و درمان براساس فاکتورهایی مانند سطح دسترسی زنان به رسانه‌های جمعی، سطح آگاهی آن‌ها، میزان رضایت‌شان از زندگی شخصی و شغلی خود، سطح سلامت آن‌ها و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی پرداخته شده است.

چندی پیش معاونت امور زنان به بررسی وضعیت زنان در حیطه‌های مختلفی در هر استان پرداخته و گزارش این پژوهش را منتشر کرده است. یکی از حوزه‌های مورد پژوهش، بهداشت و درمان است که فاکتورهای مختلف مربوطه را بررسی کرده‌ است.

دسترسی پایین زنان سیستان و بلوچستان به رسانه‌های جمعی/ دسترسی 100 درصدی زنان خراسان شمالی
اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که در بین زنان 15 تا 54 ساله، زنان سمنانی بیشترین میزان استفاده از اینترنت را حداقل یک بار در هفته دارند و سیستان و بلوچستانی‌ها کمترین استفاده را دارند. همچنین این دو گروه بیشترین و کمترین میزان استفاده از رایانه را نیز دارند.

زنان سیستان و بلوچستان در شاخص‌های مربوط به رسانه‌های جمعی نیز در پایین‌ترین سطح از میانگین‌های کشوری قرار دارند و 8.39 درصد از زنان این استان به هیچ‌کدام از رسانه‌ها، در طول هفته دسترسی ندارند. بهترین وضعیت در این رابطه نیز مربوط به خراسان شمالی است که 100 درصد آن‌ها در طول هفته حداقل یکبار به رسانه‌ها دسترسی دارند.

رضایت از زندگی بدون درآمد
زنان 15 تا 24 ساله لرستان با رقمی بیش از 96 درصد بیشترین رضایت را از زندگی بدون درآمد خود دارند؛ در صورتی‌که زنان خراسان شمالی در این سن، کمترین رضایت را دارند. هرچند اختلاف درصد این دو گروه در سطح رضایت حدود 16 درصد است و تفاوت زیادی ندارد.

100 درصد زنان در 11 استان مراقبت دوران بارداری دریافت کرده‌اند
گرایش به انجام عمل سزارین در زنان گیلانی بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است؛ در حالی‌که این امر در بین زنان سیستان و بلوچستان کمترین میزان را دارد. تمام زنان استان‌های همدان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، مازندران، قم، مرکزی، لرستان، ایلام، گیلان و اردبیل طی دوران بارداری خود مراقبت دریافت کرده‌اند.

کمتر از نیمی از زنان ایلامی پس از زایمان مراقبت شده‌اند
در زمینه مراقبت پس از زایمان (حداقل یک بار) در زنانی که در 2 سال قبل از مطالعه زایمان نوزاد زنده داشته‌اند، زنان چهارمحال و بختیاری بهترین وضعیت را دارند و بیش از 93 درصد آن‌ها مراقبت دریافت کرده‌اند و زنان ایلام با حدود 45 درصد بدترین وضعیت را دارند.

وضعیت رضایت از خانواداده، دوستان، خود، تحصیل، شغل و محیط زندگی
زنان 15- 24 ساله قزوینی بیشترین رضایت را از زندگی با خانواده دارند و در مقابل زنان همدان کمترین رضایت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین زنان 15-24 هرمزگانی و اصفهانی به ترتیب بیشترین و کمترین رضایت از دوستان را دارند. زنان این رده سنی در خراسان جنوبی بیشترین رضایت را از محل تحصیل خود دارند؛ در حالی‌که زنان چهار محال و بختیاری کمترین رضایت را دارند. زنان قم و خراسان جنوبی در این سن به ترتیب بیشترین و کمترین رضایت را از شغل فعلی خود دارند. زنان 15-24 ساله قزوین و خراسان شمالی نیز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان رضایت از محیط زندگی خود را دارند. البته تفاوت آن‌ها صرفاً 14 درصد است.

زنان 15-24 ساله خراسان جنوبی با رقمی بیش از 93 درصد، بیشترین رضایت از خود را دارند؛ در حالی‌که زنان اردبیل با حدود 80 درصد کمترین رقم را به خود اختصاص داده‌اند. زنان این رده سنی در مازندران و مرکزی بیشترین سطح رضایت از سطح درآمد خود را دارند اما خراسان جنوبی کمترین نرخ را دارد. در این رده سنی زنان غیرمحصل آذربایجان غربی و سمنان به ترتیب بیشترین و کمترین سطح رضایت از زندگی خود را دارند و زنان غیرشاغل لرستانی و اردبیلی به‌ترتیب بیشترین و کمترین درصد رضایت از زندگی را داشتند.

سیستان و بلوچستان بیشترین زایمان زیر 18 سال را دارد
زایمان قبل از 18 سالگی در زنان 20- 24 سال سیستان و بلوچستان با بیش از 18 درصد بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است؛ در حالی‌که این رقم در یزد به‌عنوان استانی که کمترین مورد را داشته، حدود یک درصد است.

زنان کرد بیشترین پیشگیری از بارداری را دارند
میزان شیوع پیشگیری از بارداری در کردستان بالاترین نرخ و در سیستان و بلوچستان پایین‌ترین نرخ را دارد. بالاترین درصد آگاهی صحیح زنان ۵۴–۱۵ سال درباره پیشگیری از ایدز مربوط به استان یزد است. اما این آگاهی در بین زنان 15-24 سال متفاوت است؛ به‌طوری‌که زنان قم با نزدیک به 29 درصد بیشترین آگاهی را دارند.

زنان بوشهری و مشکل بیماری‌های مزمن و پوستی
همچنین شیوع بیماری‌های مفصلی در زنان قم و لرستان به ترتیب بیشترین و کمترین رقم را به خود اختصاص می‌دهند. بوشهر و زنجان نیز بیشترین و کمترین نرخ بیماری‌های مزمن را دارند. زنان بوشهری در زمینه بیماری‌های پوستی نیز رتبه اول کشور را دارند و در این زمینه زنان لرستان با کمترین مشکل روبه‌رو هستند. در زمینه بیماری دیابت نیز زنان مازندران بیشترین مبتلایان و زنان ایلام کمترین مبتلایان را دارند. آسم در زنان کرمانی و بیماری‌های قلبی و عروقی در زنان خراسان شمالی بیشترین نرخ را دارد و بهترین وضعیت در این دو فاکتور در زنجان است.

درباره نحوه پژوهش صورت گرفته و دستیابی به این آمار، اطلاعاتی ذکر نشده است. و گویه های مربوط به این پژوهش مشخص نیست.

 

فاکتور مورد بررسی

استان بالاترین درصد

درصد

استان کمترین درصد

درصد

میزان استفاده از اینترنت در زنان ۵۴-۱۵ سال حداقل یک‌بار در هفته

سمنان

۳۸.۵۴

سیستان و بلوچستان

۴.۴۷

میزان استفاده از رایانه در زنان ۵۴-۱۵سال حداقل یک‌بار در هفته

سمنان

۶۰.۸۱

سیستان و بلوچستان

۱۰.۰۱

درصد دسترسی زنان۵۴-۱۵ سال به هیچ‌کدام رسانه‌ها حداقل یک‌بار در هفته

سیستان و بلوچستان

۸.۳۹

خراسان شمالی

0

درصد رضایت از زندگی زنان فاقد درآمد ۲۴-۱5 سال

لرستان

۹۶.۸۴

خراسان شمالی

۸۰.۶۹

درصد روش زایمان سزارین در زنانی که در دو سال قبل از مطالعه زایمان نوزاد زنده داشته‌اند

گیلان

۶۷.۵۳

سیستان و بلوچستان

۱۱.۲۱

درصد زنانی که در دوران بارداری هیچ مراقبتی دریافت نکرده‌اند

سیستان و بلوچستان

۶.۹

همدان، سمنان، چهارمحال بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، مازندران، قم، مرکزی، لرستان، ایلام، گیلان، اردبیل

0

درصد مراقبت پس از زایمان (حداقل یک بار) در زنانی که در دو سال قبل از مطالعه زایمان نوزاد زنده داشته‌اند

چهارمحال بختیاری

۹۳.۴۶

ایلام

۴۵.۷۳

درصد رضایت از زندگی با خانواده در زنان۲۴-۱۵ سال

قزوین

۹۵.۹۹

همدان

۸۵.۲۴

درصد رضایت از دوستان در زنان ۲۴-۱۵ سال

هرمزگان

۸۳.۱

اصفهان

۷۰.۰۳

درصد رضایت از محل تحصیل در زنان ۲۴-۱۵ سال

خراسان جنوبی

۹۵.۰۸

چهارمحال و بختیاری

۶۵.۶۱

درصد رضایت شغل فعلی در زنان ۲۴-۱۵ سال

قم

100

خراسان جنوبی

۶۵.۰۴

درصد رضایت از محیط زندگی ۲۴-۱۵ سال

قزوین

۷۹.۳۶

خراسان شمالی

۶۵.۵۸

درصد رضایت از خود ۲۴-۱۵سال

خراسان جنوبی

۹۳.۳۲

اردبیل

۸۰.۰۳

درصد رضایت از درآمد در زنان ۲۴-۱۵ سال

مازندران، مرکزی

۸۰.۵۵

خراسان جنوبی

۴۲.۱۴

درصد رضایت از زندگی زنان غیرمحصل ۲۴- ۱۵ سال

آذربایجان غربی

۷۱.۲۳

سمنان

۳۱.۴۹

درصد رضایت از زندگی زنان غیرشاغل ۲۴-۱۵ سال

لرستان

۹۷.۵۴

اردبیل

۷۴.۴۹

زایمان قبل از ۱۸ سالگی در زنان ۲۴–۲۰ سال

سیستان و بلوچستان

۱۸.۲۹

یزد

۱.۱۱

میزان شیوع پیشگیری از بارداری به وسیله کل روش‌ها

کردستان

84.78

سیستان و بلوچستان

۵۵.۱۶

درصد آگاهی صحیح زنان ۵۴–۱۵ سال درباره پیشگیری از ایدز

یزد

۴۳.۳۳

سیستان و بلوچستان

۱۳.۸۴

درصد آگاهی صحیح زنان ۵۴–۱۵ سال درباره پیشگیری از ایدز

قم

28.75

سیستان و بلوچستان

۸.۰۵

درصد شیوع بیماری‌های مفصلی در زنان ۵۴-۱۵ سال

قم

۲۹.۴۴

لرستان

۴.۰۱

درصد شیوع بیماری‌های مزمن در زنان ۵۴–۱۵ سال (حداقل یک بیماری مزمن)

بوشهر

۳۶.۲۷

زنجان

۷.۵۷

درصد شیوع بیماری‌های پوستی در زنان ۵۴–۱۵ سال

بوشهر

۵.۲۷

لرستان

۰.۶۹

درصد شیوع بیماری‌‌های دیابت در زنان ۵۴–۱۵ سال

مازندران

۴.۰۸

ایلام

۱.۱۶

درصد شیوع بیماری‌های آسم در زنان ۵۴–۱۵ سال

کرمان

۲.۶۳

زنجان

۰.۹۲

درصد شیوع بیماری های قلبی و عروقی در زنان ۵۴–۱۵ سال

خراسان شمالی

۷.۸۳

زنجان

۱.۸۷

 

 

###

 
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.