جدایی بین جمهوریت و اسلامیت سقوط هردو را به دنبال خواهد داشت

تمام حکومت برای مردم است کما اینکه تمام مردم باید برای حکومت باشند.  اگر مشروعیت را جدای از مقبولیت در نظر بگیریم، چه بسا مردم حاکمیت را برنتابند و از آن فاصله بگیرند.

پرسش: مرتضی جوادی آملی استاد حوزه علمیه قم و فرزند آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: در نگاه امام (ع) حکومت باید عدل را به جای ظلم و سعادت را به جای شقاوت و هدایت را به جای ضلالت بنشاند. بر این اساس به کارگزاران خود توصیه می کنند که حکمرانی را نه طعمه بلکه امانت الهی بدانند.

تمام حکومت برای مردم است کما اینکه تمام مردم باید برای حکومت باشند.  اگر مشروعیت را جدای از مقبولیت در نظر بگیریم، چه بسا مردم حاکمیت را برنتابند و از آن فاصله بگیرند. جدایی بین جمهوریت و اسلامیت سقوط هردو را به دنبال خواهد داشت. نه جمهوریتی باقی خواهد ماند به معنای اسلامیت و نه اسلامیتی به معنای جمهوریت باقی خواهد ماند.

 

###

 
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.