کاهش مصرف میوه در خانواده ها؛ برخی خانواده‌ها دورریز میوه را می‌خرند

اسدالله کارگر اضافه کرده: مطابق آمارها برخی از خانوارها در شرایط کنونی اقدام به خرید ضایعات و دور‌ریز میوه می‌کنند. اگرچه این موضوع بسیار کم است، اما نباید از این اتفاق به‌راحتی گذشت و اجازه داد که میوه از‌ سبد خانوارها کاهش پیدا کند و حذف گردد.

پرسش: تورم باعث شده از کیفیت و کمیت تغذیه مردم کاسته شود. در این شرایط،‌ رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفته کاهش مصرف میوه در سبد خانوار آن‌هم به سبب افزایش نرخ این محصولات غیرقابل‌انکار است.

وی گفت اما باید در نظر گرفت زمانی که شوک گرانی نرخ به تمام بخش‌های اقتصادی و سایر کالاها در بازارها رسیده چطور نرخ میوه نباید افزایش داشته باشد؟ بدیهی است که با‌ افزایش قیمت سایر‌ کالاها، نرخ میوه نیز دچار افزایش می‌گردد.

اسدالله کارگر اضافه کرده: مطابق آمارها برخی از خانوارها در شرایط کنونی اقدام به خرید ضایعات و دور‌ریز میوه می‌کنند. اگرچه این موضوع بسیار کم است، اما نباید از این اتفاق به‌راحتی گذشت و اجازه داد که میوه از‌ سبد خانوارها کاهش پیدا کند و حذف گردد.