فعال بازنشستگان، کانون عالی را به تبانی با دولت برسر عدم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متهم کرد

بدانید و آگاه باشید که معیشت ما به تبانی کانون عالی بازنشستگان با دولت گره خورده است.

پرسش: علی رضا مروت یک یک فعال بازنشستگان تامین اجتماعی در یادداشتی خطاب به «بازنشستگان و فرهیختگان گرامی»، کانون عالی بازنشستگان را به تبانی با دولت بر سر تعویق و عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38 درصدی باضافه 515 هزارتومان حقوق سایر سطوح متهم کرد و از بازنشستگان خواست در انتخابات هفته آینده کانون فعالانه شرکت کنند.
بدانید و آگاه باشید که معیشت ما به تبانی کانون عالی بازنشستگان با دولت گره خورده است.
مدت ۵ ماه است سفره معیشت ۴ میلیون بازنشسته و خانواده آنان به دست دولتی که خود را حامی محرومان معرفی می کرد مورد تهدید قرار گرفته و در این مدت نمایندگان ما در کانون عالی ، جلسات مختلفی با مسئولین برگزار نموده و هیچ قدرتی برای اثبات حقانیت خواسته بازنشستگان نداشته و آنچه که در ابطال مصوبه دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده حاصل پیگیری مجدانه برخی از فرهیختگان و فعالان جامعه کارگری و بازنشستگی در مذاکره و مکاتبه با کمیسیونهای مختلف و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و       حضور بازنشستگان در کف خیابانها و رساندن صدای خود به گوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دفاع نمایندگان از حقوق آنان می باشد ، در حالی که اگر اعضای هیأت مدیره کانون عالی به درستی به رسالت اصلی خود که دفاع قاطعانه از حقوق بازنشستگان است عمل می کردند، نیازی به حضور این عزیزان در کف خیابانها و مواجهه با گرمای طاقت فرسا و  بی مهری برخی از نیروهای امنیتی و خدای ناکرده سوء استفاده بدخواهان نظام از این مطالبه گری صنفی وجود نداشت.
قرار است انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶در هتل کانون عالی در بندر انزلی برگزار و نمایندگان بازنشستگان کشور که مسئولیت دفاع از حقوق آنان را دارند برای مدت ۴ سال دیگر انتخاب گردند.
اعضای فعلی هیأت مدیره کانون عالی که با عملکرد محافظه کارانه خود در چندین سال گذشته ، سر تعظیم در مقابل خواسته های مسئولین فرود آورده و به تحفه اندکی که از آنان دریافت می کنند دلخوش بوده و تمام توان ناچیز و اندک خود را جهت توجیه اقدامات ناکافی و بعضاً غیرقانونی مسئولین و سرکوب نمودن اعتراضات موکلین خود به کار بسته  اند ، در این برهه زمانی نیز ابقاء و حفظ میز و صندلی خود را در گرو تبانی با مسئولین وزارت کار و رأی اعضای هیأت مدیره کانونهای استانی دانسته و از یکسال قبل با مهندسی انتخابات و تطمیع برخی از رؤسای کانونهای شهرستانها ، افراد مورد نظر خود را به عضویت هیأت مدیره کانونهای استانی در آورده تا در انتخابات کانون عالی ، با خیالی آسوده حفظ موقعیت فعلی خود را تضمین نمایند .  
در حالی که بازنشستگان و مستمری بگیران پس از گذشت ۵ ماه از سال زیر بار گرانی و تورم به ستوه آمده و بی صبرانه منتظر شنیدن خبر افزایش حقوق براساس نص صریح ماده ۹۶ قانون و مصوبه شورای عالی کاربوده و این خواسته در لایو اینستاگرامی معاون خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری درتاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ نیز مورد تأکید قرار گرفته ، اخبار رسیده و مصاحبه سرپرست محترم وزارت کار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ حاکی از هماهنگی اعضای هیأت مدیره کانون عالی با مسئولین وزارت کار جهت تغییر در افزایش حقوق بازنشستگان سایرسطوح و توافق احتمالی مغایر با مصوبه شورای عالی کار بوده و با تبانی انجام شده مقرر گردیده اعلام این خبر به بعد از برگزاری انتخابات کانون عالی و انتخاب مجدد اعضای فعلی آن مؤکول شود که هیچ توجیه منطقی ندارد.  
  خانه از پای بست ویران است
                   خواجه در بند نقش ایوان است

*«پرسش» آمادگی انتشار توضیحات و پاسخ کانون عالی بازنشستگان را در قبال این یادداشت و اتهاماتی که متوجه آن کرده است، دارد. 

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.