کتاب نقاشی های میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر شد

کتاب نقاشان کوچه اختر ( محل حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد) به دلیل اینکه اجازه چاپ در ایران نمی یافت، در چاریس چاپ و منتشر شده است.

پرسش: کتاب طرح و نقاشی های میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که در طی 11 سال حصر آنها خلق شده اند با عنوان « نقاشان کوچه اختر » منتشر شد.

کتاب نقاشان کوچه اختر ( محل حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد) به دلیل اینکه اجازه چاپ در ایران نمی یافت، در چاریس چاپ و منتشر شده است.

در پشت جلد این کتاب، این قطعه از شعری از مهندس موسوی چاپ شده است:

 

تو آنقدر بزرگی که خش خش این برگ خشک را نیز در جنگل جهان می شنوی
مرا با خود ببر
جز تو کسی نیست

 

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.