واقعیات شگفت انگیز تاریخ انقلاب ایران؛
نویسنده مقاله 17 دی 1356 که سرآغاز انقلاب نام گرفته یک مرغ فروش بود!

براساس تحقیقاتی که در قالب یک کتاب منتشر شده، نویسنده این مقاله یک مرغ فروش بوده که بعد از انقلاب تا زمان مرگش در سال 1381 در حوالی میدان توحید زندگی می کرد.

پرسش: از رازهای آشکار شده و شگفت انگیز انقلاب اسلامی هویت واقعی «احمد رشیدی مطلق» نویسنده مقالۀ مشهور «ایران و استعمار سرخ و سیاه» است که بسان اخگری بر خرمن انقلاب تنها 400 روز بعد از انتشارش، حکومت پهلوی سرنگون شد.

براساس تحقیقاتی که در قالب یک کتاب منتشر شده، نویسنده این مقاله یک مرغ فروش بوده که بعد از انقلاب تا زمان مرگش در سال 1381 در حوالی میدان توحید زندگی می کرد.

بعد از مرگ این نویسنده داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی و از افراد دخیل در انتشار این مقاله نام واقعی وی را ذکر می کند سپس اخیراً فرید قاسمی پژوهشگر مطبوعات در مقاله بلندی که در قالب کتابی منتشر شده در گفتگوهایی با رزونامه نگاران قدیمی و بررسی اسناد این ادعای داریوش همایون در مورد هویت نویسنده این مقاله راستی آزمایی و صحت آن معلوم شده است. 

یکی از مهم ترین سئوالاتی در زمینه چگونگی خیزش انقلاب در ایران این بوده که نویسنده یانویسندگان این مقاله که بودند؟ در چهل و سه سال سال اخیر طیف متنوعی  ازافراد، نویسندۀ این مقاله معرفی شده اند بعد از انقلاب محمود جعفریان معاون رادیو وتلویزیون رزیم پهلوی در دادگاه، پرویز نیکخواه از مدیران خبر رادیو و تلویزیون را نویسنده این مقاله به دستور شاه معرفی کرده بود. اما در واقع هیچکدام نقشی در تهیه این مقاله نداشتند. برخی رجال پهلوی هم، شجاع الدین شفا ، جمشید آموزگار و خود داریوش همایون را نویسنده این مقاله معرفی می کردند.

 نتیجه پژوهش این کتاب نشان می دهد که نویسنده این مقاله یک روزنامه نگار قدیمی به نام علی شعبانی بوده که آن زمان( پیش از انقلاب) مشغول حرفۀ مرغداری و رییس انجمن مرغداران بوده است. وقتی شاه به هویدا دستور تهیه مقالۀ تندی علیه امام خمینی را می دهد او دفتر مطبوعاتی اش در وزارت دربار را مسئول این کار می کند و فرهاد نیکخواه رییس این دفتر سراغ یک روزنامه نگار قدیمی یعنی شعبانی می رود. شاه متنی را که شعبانی تهیه میکند نمی پسندد و دستور می دهد تندتر شود. در نهایت روزنامه نگار دیگری به نام مهدی برادران قاسمی که از مدیران ارشد رادیو ایران بوده، متن شعبانی را ویراستاری می کند و هویدا آن را تلفنی برای شاه می خواند و تایید انتشارش را می گیرد. 

جالب اینکه علی شعبانی تا آخر عمر در سال 1381 در ایران و حوالی میدان توحید زندگی می کرد و به شغل مرغداری اشتغال داشت ،در گفت وگو با برخی روزنامه نگاران قدیمی و حتی مشریانش که مرغ فروش بودند خود را نویسنده این مقاله جنجالی معرفی می کرد. سرانجام و پس از فوت شعبانی، داریوش همایون در مصاحبه ای نام واقعی احمد رشیدی مطلق را افشا می کند. بعد از حل معمای نویسندگان این مقاله، فرید قاسمی در مصاحبه با روزنامه نگاران قدیمی روزنامه اطلاعات، کیهان، رستاخیز و آیندگان روایت می کند که چگونه مهدی سمساز سردبیر روزنامه رستاخیز و مصباح زاده مدیر روزنامه کیهان موفق می شوند به رغم فشار مقامات دولتی و دربار از چاپ این مقاله شانه خالی کنند و چگونه این مقاله با اصرار و فشار داریوش همایون و به رغم مقاومت روزنامه نگاران اطلاعات در این روزنامه منتشر می شود.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.