وزارت بهداشت از " خیز"مجدد کرونا در تهران خبر داد

معاون وزیر بهداشت گفته در حال حاضر و بعد از تعطیلات اخیر، عده قلیلی از مردم رعایت نکردند و مسافرتها آغاز شد. به طوری که هفته پیش نسبت به هفته قبل از آن، شروع خیز مجدد بیماری را شاهد هستیم و به عنوان مثال در تهران در مقایسه دو هفته با یکدیگر، میزان بیماران از روزانه ۹۰۰ بیمار به ۱۸۰۰ بیمار افزایش یافت؛ یعنی طی یک هفته میزان بیماران دو برابر شد.

پرسش: معاون بهداشت وزیر بهداشت از خیز مجدد کرونا در تهران و برخی استانهای دیگر خبر داده و گفته که میزان بیماران مبتلایان به کرونا در تهران، طی یک هفته گذشته و در مقایسه با هفته قبل از آن، دو برابر شد.

دکتر علیرضا رییسی گفته هر زمان میزان رعایت پروتکلهای بهداشت پایین می آید، خیز بیماری شروع می شود.

معاون وزیر بهداشت گفته " در حال حاضر و بعد از تعطیلات اخیر، عده قلیلی از مردم رعایت نکردند و مسافرتها آغاز شد. به طوری که هفته پیش نسبت به هفته قبل از آن، شروع خیز مجدد بیماری را شاهد هستیم و به عنوان مثال در تهران در مقایسه دو هفته با یکدیگر، میزان بیماران از روزانه ۹۰۰ بیمار به ۱۸۰۰ بیمار افزایش یافت؛ یعنی طی یک هفته میزان بیماران دو برابر شد."

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.