گزارشی از دیدار اعضای شورای راهبردی شبکه کمک با رییس ستاد کرونای تهران

تعیین مناطق سفید و زرد و قرمز تابع محاسبات متعدد و بررسی  آمارهای ابتلا، بستری و فوت  به صورت روزانه است . اگر به ثبات معین و قابل قبولی برسیم منطقه و یا شهری از  آن منطقه را سفید، زرد یا قرمز اعلام می کنیم . اگرچه این ارزیابی ها به علت وجود ارتباط بین مناطق بسیار ناپایدار و به رفتار بهداشتی مردم و رعایت دستور العملهای بهداشتی است.

پرسش: اعضای شورای راهبردی شبکه کمک با دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران دیدار و ضمن ارایه گزارش چگونگی شکل گیری شبکه کمک ( کمیته مقابله با کرونا) و فعالیت های این شبکۀ شامل شبکه های تخصصی سازمان های مردم نهاد و گروهی از سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه ملی، تبادل نظرهایی میان طرفین صورت گرفت.
این دیدار که با همکاری دکتر زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران و دکتر مژگان کریمی برگزار شد‌ دومین دیدار با فرمانده ستاد کرونا تهران بود.

دیدار اول در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۸ به دعوت ایشان با هدف بهره مندی از تاثیر گذاری سازمان های مردم نهاد در فرآیند اعتماد مردم به رهنمود های ستاد بحران کرونا برگزار و این دیدار با تقاضای شبکه کمک با هدف ارایه گزارش و بهرمندی از رهنمود های این ستاد در را تداوم مقابله با بحران کرونا برگزار گردید.
کلیدی ترین پیام دکتر زالی ضرورت تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی و رعایت  اکید دستور العمل های بهداشتی بود‌.
ایشان خطر بازگشت به وضعیت بحرانی در صورت عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، توسط مردم به خصوص انجا سفر های تفریحی  را جدی اعلام کرد.

دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا تهران در دیدار یا شورای راهبردی شبکه کمک (کمیته مقابله با کرونا ) گفت:

از دیدار قبلی با سازمان های مردم نهاد انرژی گرفتم.

احمد قویدل روابط عمومی شبکه کمک با ارائۀ گزارشی به رسانه های گروهی  مطالب مطروح در دیدار شورای راهبری شبکه کمک با دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا تهران تشریح نمود.

وی در گزارش این دیدار گفت:  اعضای شورای راهبردی شبکه کمک ( کمیته مقابله با کرونا) مرکب از شبکه های تخصصی سازمان های مردم نهاد گزارشی از فرآیند تشکیل شبکه کمک که از بستر همکاری ها در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه و سیلزدگان سه استان کشور شکل گرفته بود و در روز های آغازین بحران شیوع کرونا ساختار یافته است ارایه سپس نمایندگان کارگروه های تخصصی تولید محنوا ، مطالبه گری، تامین منابع و کارگروه پشتبانی گزارش های خود را با نمایش سه فیلم کوتاه در حوزه تولید محتوا ، آسیب اجتماعی و بیماران خاص تکمیل نمودند. 

این دیدار که با همکاری دکتر زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران و دکتر مژگان کریمی در روز پنجشنبه اول خرداد ماه در محل ستاد فرماندهی کرونا تهران برگزار شد‌ دومین دیدار با فرمانده ستاد کرونا تهران بود. دیدار اول در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۸ به دعوت ایشان با هدف بهره مندی از تاثیر گذاری سازمان های مردم نهاد در فرآیند اعتماد مردم به رهنمود های ستاد بحران کرونا برگزار و این دیدار با تقاضای شبکه کمک با هدف ارایه گزارش و بهرمندی از رهنمود های این ستاد در را تداوم مقابله با بحران کرونا برگزار گردید. 

قویدل در ادامه افزوده است علاوه بر گزارش کارگروه ها بقیه اعضای شورای راهبردی نیز با توجه به محور های فعالیت شبکه گزارش های کوتاهی از حوزه های دیگر از جمله  محیط زیست، بیماران مبتلا به سرطان، کودکان کار و... در خواست های مرتبط با آن را ارایه نمودند.دکتر زالی پس از شنیدن این گزارشات گفت:  من از دیدار اول با اعضای شبکه ها و سازمان های مردم نهاد انرژی گرفتم و در این دیدار هم از اینکه می بینم شبکه کمک ساختار پیدا کرده است و سازمان های مردم نهاد با رویکرد های تخصصی و تشکیل کارگروه فعالیت های خود را ادامه می دهند بیشتر خوشحال هستم و امیدوارم از کمک های این شبکه برای بهبود شرایط بهره مند شویم. من از گزارشات شما یاداشت های لازم را برداشته ام و از طریق مسئول کمیته اجتماعی ستاد در خواست های شما را پی گیری می کنم.) ایشان ضمن موافقت با در خواست شبکه کمک برای داشتن نماینده در ستاد کرونا و کمک به تعامل شبکه کمک با ستاد مقابله با کرونای کشور تاکید نمودند: 

ضرورت تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعیُ پرهیز از سفر های تفریحی و رعایت  اکید دستور العمل های بهداشتی  هنوز سیاست استراتژیک ستاد مقابله با کرونی تهران است . بود‌. وی با ذکر مطالب زیر دیدگاه های ستاد فرماندهی کرونای تهران را چنین بیان کردند: 

بزرگترین چالش ما در مقابله با کرونا هنوز هم جلب اعتماد مردم و به نوعی مجاب سازی آنها برای رعایت دستور العمل های بهداشتی است.  چالش کرونا ادامه دارد و درصورتیکه مردم رعایت دستور العمل ها را نکنند وضعیت فعلی که به نوعی بیماری در آستانه مهار است وضعیت  به سمت  شرایط منفی تغییر خواهد کرد.بر اساس نطر سنجی های دقیق ستاد رفتار آگاهانه مردم تهران و اعتماد به رهنمود های بهداشتی از ۱۴ اسفند ماه شکل گرفته است. بزرگترین فصل مشترک  همصدایی رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی از آغاز شیوع کرونا در کشور دعوت مردم به پرهیز از سفرهای نوروزی بوده است. 

مردم یک خستگی خاص از تداوم وضعیت فاصله گذاری  اجتماعی دارند و این خستگی وقتی با بازگشایی مراکز اقتصادی همراه است ممکن است به تفکر عادی بودن شرایط کمک کند که خطای بزرگی است. ما باید بتوانیم با کمک شما از این خستگی جلوگیری کنیم. ما برای ارتباط و جلب اعتماد مردم به واسطه های خوبی احتیاج داریم و یکی از این واسطه های مطمئن  سازمان های مردم نهاد هستند. تمکین پذیری عاقلانه مردم باید ترویج شود. ما در دور دوم مقابله با کرونا اصرار به اجرای استراتژی قبلی داریم. 

در بازگشایی مراکز اقتصادی و کارخانه ها و کارگاه های بزرگ با مشکلات کمتری در حوزه اطلاع رسانی و اجرای دستور العمل های بهداشتی مواجه ایم . این مراکز ساختار ها و ارتباطاتی دارند که خیلی زود مشکلاتشان در رسانه ها و یا مراکز بازرسی مشاهده می شود. بزرگترین مشکلات ما در بازگشایی کسب و کار ها و کارگاه های کوچکی است که اساسا عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی انعکاس اجتماعی ندارد.  کارگران این قبیل واحد ها اساسا نمی توانند حق برخوررداری از وسایل حفاظتی مانند ماسک و مایع ضد عفونی و یا دیگر دستور العمل ها را مطالبه کنند. به اعتقاد من سازمان های مردم نهاد می توانند در چارچوب ماموریت هایی که برای خود تعریف می کنند به این واحد ها در تامین نیاز های بهداشتی کمک کنند.

 

تعیین مناطق سفید و زرد و قرمز تابع محاسبات متعدد و بررسی  آمارهای ابتلا، بستری و فوت  به صورت روزانه است . اگر به ثبات معین و قابل قبولی برسیم منطقه و یا شهری از  آن منطقه را سفید، زرد یا قرمز اعلام می کنیم . اگرچه این ارزیابی ها به علت وجود ارتباط بین مناطق بسیار ناپایدار و به رفتار بهداشتی مردم و رعایت دستور العملهای بهداشتی است. هنوز رهنمود ستاد پرهیز از سفر های تفریحی است. حتی سفر به مناطق سفید خطرناک و ممکن است به قیمت انتشار بیشر ویروس در این مناطق تمام شود.حتی سفر با الگوی حرکت از جلوی درب منزل به مکانی معین در شهر دیگر ظاهرا امن است. نهایتا ارتباط در شهر های مقصد برای خرید مایحتاج بستر انتقال ویروس است. 

توجه کنیم در پاندمی یک بیماری راه مقابله کنترل است. بیماری مهلک است تغییری در رفتار آن به وجود نیامده است. کرونا به اندازه روز های اول خطرناک و قدرت سرایت دارد. قرمز شدن وضعیت خوزستان در یک منطقه گرمسیری نشان داد، قدرت انتشار ویروس کرونا ارتباطی با دمای هوا ندارد. بیماری هنوز واکسن ندارد. درمان قاطع و اثربخشی به مفهوم رایج در بیماری های دیگر برای ان وجود ندارد. توجه کنیم دارو و اکسن باید در ابعاد جهانی تامین شود که بنواند اثر خود را کنترل و مهار بیماری که پاندمی است خود را نشان دهد. در عصر ارتباطات هیچ کشوری به تنهایی ایمن نیست چرا که نمی تواند ارتباط خود را با دنیا قطع کند. 

انگ زدایی از ابتلای به بیماری اهمیت بسیار زیادی دارد. گام اول شناسایی مبتلا و از آن مهمتر ردیابی ویروس است . این نیاز به همکاری آگاهانه و مسئولانه مردم دارد. مردم باید متقاعد شوند که ابتلای به این بیماری ننگ نیست و ردیابی ویروس در اطرافیان آنها چه در محل کار چه در خانواده یک ضرورت غیر قابل انکار است. پنهان کردن بیماری کمک به تداوم حضور بیماری و تهدید جان عزیزان ما و کادر درمان است. 

باور کنیم ابعاد اقتصادی و معیشتی بیماری کرونا به اندازه ابعاد بهداشتی آن برای جامعه خطر آفرین است. تغییر در شرایط زندگی دهک های اقتصادی مختلف اجتماعی به سمت فقیر تر شدن و یا کوچک شدن سفره آنان با سرعت جاری است. خطر سکوت کاتسروفی یا مخاطره فلاکت خانواده های عضو دهک های پایین اقتصادی  بسیارجدی است. دولت، بخش خصوصی، نهاد های عمومی غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد و شخصیت های حقیقی فعال در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و مدنی می بایست به فکر باز افرینی حمایت های نوین در عرصه های معیشتی از اقشار کم درآمد و همچنین گروه های اجتماعی که از هیچ نوع حمایتی به دلایل مختلف در کشور برخوردار نیستند، باشند.

کلیه سازمان های در کلیه بخش ها اعم دولتی خصوصی بخش تعاونی، نهاد های عمومی غیر دولتی  و سازمان های مردم نهاد و خیریه باید به با جدیت به فکر جمع آوری داده های مورد نیاز سازمان خود و دیجیتال نمودن اطلاعات خود باشند. داده پردازی و بهره مندی از نتایج آن، نقش مهمی در تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند ایفا نماید. به روز رسانی بانک های اطلاعاتی موجود اهمییت بسیاری دارد. 

بازیافت زباله با با توجه به شیوع کرونا هنوز هم از طرف شهرداری متوقف است. تفکیک زباله در مبداء کلید ایمن سازی مسیر باز یافت است . شرایط خوبی برای در آمد های متصل به موضوع بازیافت نیست و زنجیره اقتصادی این حوزه عملا تعطیل است. راه اندازی این حوزه نیز با رعیایت پروتکل ها در مسیر بررسی است.

 

###
نظرات کاربران

آخرین اخبار
از پرسش به شما 1
از پرسش به شما 2
یادداشت و نظر
از پرسش به شما
تماشا و نشست
© تمامی حقوق برای شرکت ایده بکر مبین محفوظ است.